Преведени филми от Fittipaldi :

1. Заглавие: Space Race / Космическа надпревара (2005)
       Част (епизод): Episode 01 - Race for Rocket
2. Заглавие: Space Race / Космическа надпревара (2005)
       Част (епизод): Episode 02 - Race for Satellites
3. Заглавие: Space Race / Космическа надпревара (2005)
       Част (епизод): Episode 03 - Race for Survival
4. Заглавие: Space Race / Космическа надпревара (2005)
       Част (епизод): Episode 04 - Race to the Moon