Преведени филми от Flavii :

1. Заглавие: BBC - The Ottomans: Europes Muslim Emperors / Османците: Мюсюлманските императори на Европа (2013)
       Част (епизод): Episode 01 - Roots of the Ottomans
2. Заглавие: Dimensions - A Walk Through Mathematics / Измерения - Разходка из математиката
       Част (епизод): Episode 01 - Dimension Two
3. Заглавие: Dimensions - A Walk Through Mathematics / Измерения - Разходка из математиката
       Част (епизод): Episode 02 - Dimension Three
4. Заглавие: Dimensions - A Walk Through Mathematics / Измерения - Разходка из математиката
       Част (епизод): Episode 03 - The Fourth Dimension - Part I
5. Заглавие: Dimensions - A Walk Through Mathematics / Измерения - Разходка из математиката
       Част (епизод): Episode 04 - The Fourth Dimension - Part II
6. Заглавие: Dimensions - A Walk Through Mathematics / Измерения - Разходка из математиката
       Част (епизод): Episode 05 - Complex Numbers - Part I
7. Заглавие: Dimensions - A Walk Through Mathematics / Измерения - Разходка из математиката
       Част (епизод): Episode 06 - Complex Numbers - Part II
8. Заглавие: Dimensions - A Walk Through Mathematics / Измерения - Разходка из математиката
       Част (епизод): Episode 07 - Fibration - Part I
9. Заглавие: Dimensions - A Walk Through Mathematics / Измерения - Разходка из математиката
       Част (епизод): Episode 08 - Fibration - Part II
10. Заглавие: Dimensions - A Walk Through Mathematics / Измерения - Разходка из математиката
       Част (епизод): Episode 09 - Proof
11. Заглавие: Solar Blast / Слънчево изригване (2000)
       Част (епизод): Solar Blast
12. Заглавие: The Dream is Alive / Мечтата е жива (1985)
       Част (епизод): IMAX: The Dream is Alive
13. Заглавие: Through the Wormhole (2009)
       Част (епизод): Episode 01 - Is There a Creator?
14. Заглавие: Travels to the Edge / Пътешествия до края на света (2007)
       Част (епизод): Episode 18 - Nepal and India