Преведени филми от FoxMulder :

1. Заглавие: Absolute Zero / Абсолютната нула (2008)
       Част (епизод): Episode 01 - The Conquest of Cold
2. Заглавие: Absolute Zero / Абсолютната нула (2008)
       Част (епизод): Episode 02 - The Race For Absolute Zero
3. Заглавие: Aftershock - The Hunt For Gravitational Waves / Вторичен трус - На лов за гравитационни вълни (2015)
       Част (епизод): Aftershock - The Hunt For Gravitational Waves
4. Заглавие: Alien Earths / Извънземни Земи (2009)
       Част (епизод): National Geographic - Alien Earths
5. Заглавие: Amazon abyss
       Част (епизод): Episode 01 - Amazon Abyss
6. Заглавие: Amazon abyss
       Част (епизод): Episode 02 - Amazon Abyss
7. Заглавие: Amazon abyss
       Част (епизод): Episode 03 - Amazon Abyss
8. Заглавие: Amazon abyss
       Част (епизод): Episode 04 - Amazon Abyss
9. Заглавие: Amazon abyss
       Част (епизод): Episode 05 - Amazon Abyss
10. Заглавие: Australia's Animal Mysteries
       Част (епизод): Australia's Animal Mysteries
11. Заглавие: BBC - Life (2009)
       Част (епизод): Episode 02 - Reptiles and Amphibians
12. Заглавие: BBC - Light And Dark / Светлина и тъмнина (2013)
       Част (епизод): Episode 01 - Light
13. Заглавие: BBC - Light And Dark / Светлина и тъмнина (2013)
       Част (епизод): Episode 02 - Dark
14. Заглавие: BBC Horizon - How Big Is The Universe? / Колко голяма е вселената? (2012)
       Част (епизод): BBC Horizon - How Big Is The Universe?
15. Заглавие: BBC Horizon - How Small Is The Universe? / Колко малка е вселената? (2012)
       Част (епизод): BBC Horizon - How Small Is The Universe?
16. Заглавие: BBC Horizon - Swallowed by a Black Hole / Погълнат от черна дупка (2013)
       Част (епизод): BBC Horizon - Swallowed by a Black Hole
17. Заглавие: BBC Horizon - The Mystery of Dark Energy / Загадката на тъмната енергия (2016)
       Част (епизод): The Mystery of Dark Energy
18. Заглавие: BBC Natural World - Season 31 (2011 - 2012) 1
       Част (епизод): Episode 04 - Komodo - Secrets of the Dragon
19. Заглавие: Big bang big mystery / Големият взрив, голямата загадка (2001)
       Част (епизод): Big Bang, Big Mystery
20. Заглавие: Black Holes / Черните дупки (1997)
       Част (епизод): Equinox: Black Holes
21. Заглавие: Cosmic Dawn - The Real Moment of Creation / Космическата зора - Истинският момент на сътворение (2015)
       Част (епизод): BBC Horizon - Cosmic Dawn - The Real Moment of Creation
22. Заглавие: Dancing in the Dark: The End of Physics? / Танц в мрака: Краят на физиката? (2015)
       Част (епизод): BBC Horizon - Dancing in the Dark: The End of Physics?
23. Заглавие: Destination Pluto - Beyond the Flyby / Дестинация Плутон - отвъд прелета (2016)
       Част (епизод): Destination Pluto - Beyond the Flyby
24. Заглавие: Einstein's biggest blunder / Най-голямата грешка на Айнщайн (2000)
       Част (епизод): Equinox: Einstein's Biggest Blunder
25. Заглавие: Equator
       Част (епизод): Episode 06 - Challenge of Change
26. Заглавие: Everything And Nothing / Всичко и нищо (2011)
       Част (епизод): Episode 01 - Everything
27. Заглавие: Everything And Nothing / Всичко и нищо (2011)
       Част (епизод): Episode 02 - Nothing
28. Заглавие: How the Universe Works - Season 5 / Как работи вселената - Сезон 5 (2016)
       Част (епизод): Episode 03: Black Holes: The Secret Origin
29. Заглавие: Into the Universe with Stephen Hawking (2010)
       Част (епизод): Episode 01 - Aliens
30. Заглавие: Into the Universe with Stephen Hawking (2010)
       Част (епизод): Episode 02 - Time Travel
31. Заглавие: Into the Universe with Stephen Hawking (2010)
       Част (епизод): Episode 03 - The Story of Everything
32. Заглавие: Life of a Universe / Животът на една вселена (2017)
       Част (епизод): Part 1: Creation
33. Заглавие: Life of a Universe / Животът на една вселена (2017)
       Част (епизод): Part 2: End of Days
34. Заглавие: Most of our universe is missing / По-голямата част от Вселената липсва (2006)
       Част (епизод): HORIZON: Most of Our Universe is Missing
35. Заглавие: Mysteries of El Nino / Загадките на Ел Ниньо (2007)
       Част (епизод): Mysteries of El Nino
36. Заглавие: Nature Of Australia
       Част (епизод): Episode 01 - A Separate Creation
37. Заглавие: Nature Of Australia
       Част (епизод): Episode 02 - Seas Under Capricorn
38. Заглавие: Nature Of Australia
       Част (епизод): Episode 03 - The Making of the Bush
39. Заглавие: Nature Of Australia
       Част (епизод): Episode 04 - The Sunburnt Country
40. Заглавие: Nature Of Australia
       Част (епизод): Episode 05 - Land of Flood and Fire
41. Заглавие: Origins of Life / Произход на живота (2002)
       Част (епизод): IMAX: Origins of Life
42. Заглавие: Planet Earth / Планетата Земя
       Част (епизод): Episode 06 - Ice Worlds
43. Заглавие: Planet Earth / Планетата Земя
       Част (епизод): Episode 07 - Great Plains
44. Заглавие: Planet Earth / Планетата Земя
       Част (епизод): Episode 08 - Jungles
45. Заглавие: Planet Earth / Планетата Земя
       Част (епизод): Episode 09 - Shallow Seas
46. Заглавие: Planet Earth / Планетата Земя
       Част (епизод): Episode 10 - Seasonal Forests
47. Заглавие: Planet Earth / Планетата Земя
       Част (епизод): Episode 11 - Ocean Deep
48. Заглавие: Planet Earth / Планетата Земя
       Част (епизод): The Diaries
49. Заглавие: Polar Bear - Spy On The Ice / Полярната мечка - Шпионин на леда (2010)
       Част (епизод): Polar Bear - Spy On The Ice
50. Заглавие: Polar Bears: Shadows On The Ice / Белите мечки - Сенки върху леда (2001)
       Част (епизод): Wild Discovery - Polar Bears: Shadows On The Ice
51. Заглавие: Raging planet: Lightning / Разгневената планета: Мълнията (1997)
       Част (епизод): Raging Planet: Lightning
52. Заглавие: Sci-fi Science - Physics Of The Impossible / Физика на невъзможното (2009)
       Част (епизод): Episode 01 - How to Explore the Universe
53. Заглавие: Sci-fi Science - Physics Of The Impossible / Физика на невъзможното (2009)
       Част (епизод): Episode 02 - How to Travel to a Parallel Universe
54. Заглавие: Sci-fi Science - Physics Of The Impossible / Физика на невъзможното (2009)
       Част (епизод): Episode 03 - How to Blow Up a Planet
55. Заглавие: Sci-fi Science - Physics Of The Impossible / Физика на невъзможното (2009)
       Част (епизод): Episode 04 - How to Teleport
56. Заглавие: Sci-fi Science - Physics Of The Impossible / Физика на невъзможното (2009)
       Част (епизод): Episode 05 - How to Become Invisible
57. Заглавие: Sci-fi Science - Physics Of The Impossible / Физика на невъзможното (2009)
       Част (епизод): Episode 06 - How to Travel Through Time
58. Заглавие: Sci-fi Science - Physics Of The Impossible / Физика на невъзможното (2009)
       Част (епизод): Episode 07 - How to Build a Starship
59. Заглавие: Sci-fi Science - Physics Of The Impossible / Физика на невъзможното (2009)
       Част (епизод): Episode 08 - How to Build a Light Saber
60. Заглавие: Sci-fi Science - Physics Of The Impossible / Физика на невъзможното (2009)
       Част (епизод): Episode 09 - How to Build a Sci Fi Robot
61. Заглавие: Sci-fi Science - Physics Of The Impossible / Физика на невъзможното (2009)
       Част (епизод): Episode 10 - How to Become a Superhero
62. Заглавие: Sci-fi Science - Physics Of The Impossible / Физика на невъзможното (2009)
       Част (епизод): Episode 11 - How to Build a Flying Saucer
63. Заглавие: Sci-fi Science - Physics Of The Impossible / Физика на невъзможното (2009)
       Част (епизод): Episode 12 - How to Build a Force Field
64. Заглавие: Stephen Hawking`s Grand Design / Стивън Хокинг - Великият дизайн (2012)
       Част (епизод): Episode 01 - The Key to the Cosmos
65. Заглавие: Stephen Hawking`s Grand Design / Стивън Хокинг - Великият дизайн (2012)
       Част (епизод): Episode 02 - The Meaning of Life
66. Заглавие: Stephen Hawking`s Grand Design / Стивън Хокинг - Великият дизайн (2012)
       Част (епизод): Episode 03 - Did God Create the Universe
67. Заглавие: The Beginning and the End of the Universe / Началото и краят на вселената (2016)
       Част (епизод): Episode 1: The Beginning
68. Заглавие: The Beginning and the End of the Universe / Началото и краят на вселената (2016)
       Част (епизод): Episode 2: The End
69. Заглавие: The Secret Life Of Chaos /Тайният живот на хаоса
       Част (епизод): The Secret Life of Chaos
70. Заглавие: The Secrets of Quantum Physics / Тайните на квантовата физика (2016)
       Част (епизод): Episode 1 - Einsteins Nightmare
71. Заглавие: The Secrets of Quantum Physics / Тайните на квантовата физика (2016)
       Част (епизод): Episode 2 - Let There be Life
72. Заглавие: The Sky at Night - season 2016 / Нощното небе - сезон 2016
       Част (епизод): The Sky at Night 2016 - Ep.3: Stephen Hawking on Black Holes
73. Заглавие: The Ultimate Guide: Snakes
       Част (епизод): The Ultimate Guide: Snakes
74. Заглавие: The Universe - Season 1 / Вселената - Сезон 1 (2007)
       Част (епизод): Episode 12 - Most Dangerous Places
75. Заглавие: The Universe - Season 1 / Вселената - Сезон 1 (2007)
       Част (епизод): Episode 13 - Search For E.T.
76. Заглавие: The Universe - Season 1 / Вселената - Сезон 1 (2007)
       Част (епизод): Episode 14 - Beyond The Big Bang
77. Заглавие: The Universe - Season 1 / Вселената - Сезон 1 (2007)
       Част (епизод): Episode 01 - Secrets of the Sun
78. Заглавие: The Universe - Season 1 / Вселената - Сезон 1 (2007)
       Част (епизод): Episode 02 - Mars: The Red Planet
79. Заглавие: The Universe - Season 1 / Вселената - Сезон 1 (2007)
       Част (епизод): Episode 03 - End of the Earth
80. Заглавие: The Universe - Season 1 / Вселената - Сезон 1 (2007)
       Част (епизод): Episode 04 - Jupiter: The Giant Planet
81. Заглавие: The Universe - Season 1 / Вселената - Сезон 1 (2007)
       Част (епизод): Episode 05 - The Moon
82. Заглавие: The Universe - Season 1 / Вселената - Сезон 1 (2007)
       Част (епизод): Episode 06 - Spaceship Earth
83. Заглавие: The Universe - Season 1 / Вселената - Сезон 1 (2007)
       Част (епизод): Episode 07 - The Inner Planets: Mercury & Venus
84. Заглавие: The Universe - Season 1 / Вселената - Сезон 1 (2007)
       Част (епизод): Episode 08 - Saturn: Lord of the Rings
85. Заглавие: The Universe - Season 1 / Вселената - Сезон 1 (2007)
       Част (епизод): Episode 09 - Alien Galaxies
86. Заглавие: The Universe - Season 1 / Вселената - Сезон 1 (2007)
       Част (епизод): Episode 10 - Life and Death of a Star
87. Заглавие: The Universe - Season 1 / Вселената - Сезон 1 (2007)
       Част (епизод): Episode 11 - The Outer Planets
88. Заглавие: The Universe - Season 2 / Вселената - Сезон 2 (2007)
       Част (епизод): Episode 05 - Alien Moons
89. Заглавие: The Universe - Season 2 / Вселената - Сезон 2 (2007)
       Част (епизод): Episode 06 - Dark Matter / Dark Energy
90. Заглавие: The Universe - Season 2 / Вселената - Сезон 2 (2007)
       Част (епизод): Episode 07 - Astrobiology
91. Заглавие: The Universe - Season 2 / Вселената - Сезон 2 (2007)
       Част (епизод): Episode 08 - Space Travel
92. Заглавие: The Universe - Season 2 / Вселената - Сезон 2 (2007)
       Част (епизод): Episode 09 - Supernovas
93. Заглавие: The Universe - Season 2 / Вселената - Сезон 2 (2007)
       Част (епизод): Episode 10 - Constellations
94. Заглавие: The Universe - Season 2 / Вселената - Сезон 2 (2007)
       Част (епизод): Episode 11 - Unexplained Mysteries
95. Заглавие: The Universe - Season 2 / Вселената - Сезон 2 (2007)
       Част (епизод): Episode 01 - Alien Planets
96. Заглавие: The Universe - Season 2 / Вселената - Сезон 2 (2007)
       Част (епизод): Episode 02 - Cosmic Holes
97. Заглавие: The Universe - Season 2 / Вселената - Сезон 2 (2007)
       Част (епизод): Episode 03 - Mysteries of the Moon
98. Заглавие: The Universe - Season 2 / Вселената - Сезон 2 (2007)
       Част (епизод): Episode 04 - The Milky Way
99. Заглавие: The Universe - Season 2 / Вселената - Сезон 2 (2007)
       Част (епизод): Episode 12 - Cosmic Collisions
100. Заглавие: The Universe - Season 2 / Вселената - Сезон 2 (2007)
       Част (епизод): Episode 13 - Colonizing Space
101. Заглавие: The Universe - Season 2 / Вселената - Сезон 2 (2007)
       Част (епизод): Episode 14 - Nebulas
102. Заглавие: The Universe - Season 2 / Вселената - Сезон 2 (2007)
       Част (епизод): Episode 15 - Wildest Weather in the Cosmos
103. Заглавие: The Universe - Season 2 / Вселената - Сезон 2 (2007)
       Част (епизод): Episode 16 - Biggest Things in Space
104. Заглавие: The Universe - Season 2 / Вселената - Сезон 2 (2007)
       Част (епизод): Episode 17 - Gravity
105. Заглавие: The Universe - Season 2 / Вселената - Сезон 2 (2007)
       Част (епизод): Episode 18 - Cosmic Apocalypse
106. Заглавие: The Universe - Season 3 / Вселената - Сезон 3 (2008)
       Част (епизод): Episode 01 - Deep Space Disasters
107. Заглавие: The Universe - Season 3 / Вселената - Сезон 3 (2008)
       Част (епизод): Episode 02 - Parallel Universes
108. Заглавие: The Universe - Season 3 / Вселената - Сезон 3 (2008)
       Част (епизод): Episode 03 - Light Speed
109. Заглавие: The Universe - Season 3 / Вселената - Сезон 3 (2008)
       Част (епизод): Episode 04 - Sex in Space
110. Заглавие: The Universe - Season 3 / Вселената - Сезон 3 (2008)
       Част (епизод): Episode 05 - Alien Faces
111. Заглавие: The Universe - Season 3 / Вселената - Сезон 3 (2008)
       Част (епизод): Episode 06 - Deadly Comets and Meteors
112. Заглавие: The Universe - Season 3 / Вселената - Сезон 3 (2008)
       Част (епизод): Episode 07 - Living in Space
113. Заглавие: The Universe - Season 3 / Вселената - Сезон 3 (2008)
       Част (епизод): Episode 08 - Stopping Armageddon
114. Заглавие: The Universe - Season 3 / Вселената - Сезон 3 (2008)
       Част (епизод): Episode 09 - Another Earth
115. Заглавие: The Universe - Season 3 / Вселената - Сезон 3 (2008)
       Част (епизод): Episode 10 - Strangest Things
116. Заглавие: The Universe - Season 3 / Вселената - Сезон 3 (2008)
       Част (епизод): Episode 11 - Edge of Space
117. Заглавие: The Universe - Season 3 / Вселената - Сезон 3 (2008)
       Част (епизод): Episode 12 - Cosmic Phenomena
118. Заглавие: The Universe - Season 4 / Вселената - Сезон 4 (2009)
       Част (епизод): Episode 03 - It Fell from Space
119. Заглавие: The Universe - Season 4 / Вселената - Сезон 4 (2009)
       Част (епизод): Episode 04 - Biggest Blasts
120. Заглавие: The Universe - Season 4 / Вселената - Сезон 4 (2009)
       Част (епизод): Episode 05 - The Hunt for Ringed Planets
121. Заглавие: The Universe - Season 4 / Вселената - Сезон 4 (2009)
       Част (епизод): Episode 06 - 10 Ways to Destroy the Earth
122. Заглавие: The Universe - Season 4 / Вселената - Сезон 4 (2009)
       Част (епизод): Episode 07 - The Search for Cosmic Clusters
123. Заглавие: The Universe - Season 4 / Вселената - Сезон 4 (2009)
       Част (епизод): Episode 08 - Space Wars
124. Заглавие: The Universe - Season 4 / Вселената - Сезон 4 (2009)
       Част (епизод): Episode 09 - Liquid Universe
125. Заглавие: The Universe - Season 4 / Вселената - Сезон 4 (2009)
       Част (епизод): Episode 10 - Pulsars and Quasars
126. Заглавие: The Universe - Season 4 / Вселената - Сезон 4 (2009)
       Част (епизод): Episode 11 - Science Fiction Science Fact
127. Заглавие: The Universe - Season 4 / Вселената - Сезон 4 (2009)
       Част (епизод): Episode 12 - Extreme Energy
128. Заглавие: The Universe - Season 4 / Вселената - Сезон 4 (2009)
       Част (епизод): Episode 01 - Death Stars
129. Заглавие: The Universe - Season 4 / Вселената - Сезон 4 (2009)
       Част (епизод): Episode 02 - The Day the Moon Was Gone
130. Заглавие: The Universe - Season 5 / Вселената - Сезон 5 (2010)
       Част (епизод): Episode 06 - Asteroid Attack
131. Заглавие: The Universe - Season 5 / Вселената - Сезон 5 (2010)
       Част (епизод): Episode 07 - Total Eclipse
132. Заглавие: The Universe - Season 5 / Вселената - Сезон 5 (2010)
       Част (епизод): Episode 08 - Dark Future Of The Sun
133. Заглавие: The Universe - Season 5 / Вселената - Сезон 5 (2010)
       Част (епизод): Episode 01 - 7 Wonders of the Solar System
134. Заглавие: The Universe - Season 5 / Вселената - Сезон 5 (2010)
       Част (епизод): Episode 02 - Mars The New Evidence
135. Заглавие: The Universe - Season 5 / Вселената - Сезон 5 (2010)
       Част (епизод): Episode 03 - Magnetic Storm
136. Заглавие: The Universe - Season 5 / Вселената - Сезон 5 (2010)
       Част (епизод): Episode 04 - Time Travel
137. Заглавие: The Universe - Season 5 / Вселената - Сезон 5 (2010)
       Част (епизод): Episode 05 - Secrets of the Space Probes
138. Заглавие: The Universe - Season 6 / Вселената - Сезон 6 (2011)
       Част (епизод): Episode 01 - Catastrophes that Changed the Planets
139. Заглавие: The Universe - Season 6 / Вселената - Сезон 6 (2011)
       Част (епизод): Episode 06 - God and the Universe
140. Заглавие: The Universe - Season 6 / Вселената - Сезон 6 (2011)
       Част (епизод): Episode 07 - UFO The Real Deal
141. Заглавие: The Universe - Season 6 / Вселената - Сезон 6 (2011)
       Част (епизод): Episode 08 - How Big, How Far, How Fast
142. Заглавие: The Universe - Season 6 / Вселената - Сезон 6 (2011)
       Част (епизод): Episode 09 - Alien Sounds
143. Заглавие: The Universe - Season 6 / Вселената - Сезон 6 (2011)
       Част (епизод): Episode 10 - Our Place in the Milky Way
144. Заглавие: The Universe - Season 6 / Вселената - Сезон 6 (2011)
       Част (епизод): Episode 11 - Deep Freeze
145. Заглавие: The Universe - Season 6 / Вселената - Сезон 6 (2011)
       Част (епизод): Episode 12 - Microscopic Universe
146. Заглавие: The Universe - Season 6 / Вселената - Сезон 6 (2011)
       Част (епизод): Episode 13 - Ride the Comet
147. Заглавие: The Universe - Season 6 / Вселената - Сезон 6 (2011)
       Част (епизод): Episode 02 - The Suns Evil Twin
148. Заглавие: The Universe - Season 6 / Вселената - Сезон 6 (2011)
       Част (епизод): Episode 14 - When Space Changed History
149. Заглавие: The Universe - Season 6 / Вселената - Сезон 6 (2011)
       Част (епизод): Episode 03 - How the Solar System was Made
150. Заглавие: The Universe - Season 6 / Вселената - Сезон 6 (2011)
       Част (епизод): Episode 04 - Crash Landing on Mars
151. Заглавие: The Universe - Season 6 / Вселената - Сезон 6 (2011)
       Част (епизод): Episode 05 - Worst Days on Planet Earth
152. Заглавие: The Universe - Season 8 / Вселената - Сезон 8 (2014)
       Част (епизод): Episode 01 - Stonehenge
153. Заглавие: The Universe - Season 8 / Вселената - Сезон 8 (2014)
       Част (епизод): Episode 02 - Pyramids
154. Заглавие: The Universe - Season 8 / Вселената - Сезон 8 (2014)
       Част (епизод): Episode 03 - Heavenly Destruction
155. Заглавие: The Universe - Season 8 / Вселената - Сезон 8 (2014)
       Част (епизод): Episode 04 - Star of Bethlehem
156. Заглавие: The Universe - Season 9 / Вселената - Сезон 9 (2015)
       Част (епизод): Episode 01 - Omens of Doom
157. Заглавие: The Universe - Season 9 / Вселената - Сезон 9 (2015)
       Част (епизод): Episode 02 - The Eye of God
158. Заглавие: The Universe - Season 9 / Вселената - Сезон 9 (2015)
       Част (епизод): Episode 03 - Apocalyptic Visions
159. Заглавие: The Universe - Season 9 / Вселената - Сезон 9 (2015)
       Част (епизод): Episode 04 - Alien Worlds
160. Заглавие: The Universe - Season 9 / Вселената - Сезон 9 (2015)
       Част (епизод): Episode 05 - Predicting the Future
161. Заглавие: The Universe - Season 9 / Вселената - Сезон 9 (2015)
       Част (епизод): Episode 06 - Roman Engineering
162. Заглавие: Titan – A Place Like Home? / Титан - Свят като нашия? (2005)
       Част (епизод): HORIZON: Titan – A Place Like Home?
163. Заглавие: To Infinity And Beyond - До безкрайността и отвъд (2010)
       Част (епизод): BBC Horizon - To Infinity And Beyond
164. Заглавие: Tropical Rainforest / Тропичните дъждовни гори
       Част (епизод): IMAX: Tropical Rainforest
165. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 01. A Grand Tour of the Cosmos
166. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 02. The Rainbow Connection
167. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 03. Sunrise, Sunset
168. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 04. Bright Objects in the Night Sky
169. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 05. Fainter Phenomena in the Night Sky
170. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 06. Our Sky through Binoculars and Telescopes
171. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 07. The Celestial Sphere
172. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 08. The Reason for the Seasons
173. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 09. Lunar Phases and Eerie Lunar Eclipses
174. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 10. Glorious Total Solar Eclipses
175. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 11. More Eclipse Tales
176. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 12. Early Studies of the Solar System
177. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 13. The Geocentric Universe
178. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 14. Galileo and the Copernican Revolution
179. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 15. Refinements to the Heliocentric Model
180. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 16. On the Shoulders of Giants
181. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 17. Surveying Space and Time
182. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 18. Scale Models of the Universe
183. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 19. Light - The Supreme Informant
184. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 20. The Wave-Particle Duality of Light
185. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 21. The Colors of Stars
186. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 22. The Fingerprints of Atoms
187. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 23. Modern Telescopes
188. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 24. A Better Set of Eyes
189. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 25. Our Sun, the Nearest Star
190. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 26. The Earth, Third Rock from the Sun
191. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 27. Our Moon, Earth`s Nearest Neighbor
192. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 28. Mercury and Venus
193. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 29. Of Mars and Martians
194. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 30. Jupiter and Its Amazing Moons
195. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 31. Magnificent Saturn
196. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 32. Uranus and Neptune, the Small Giants
197. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 33. Pluto and Its Cousins
198. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 34. Asteroids and Dwarf Planets
199. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 35. Comets - Gorgeous Primordial Snowballs
200. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 36. Catastrophic Collisions
201. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 37. The Formation of Planetary Systems
202. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 38. The Quest for Other Planetary Systems
203. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 39. Extra-Solar Planets Galore
204. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 40. Life Beyond the Earth
205. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 41. The Search for Extraterrestrials
206. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 42. Special Relativity and Interstellar Travel
207. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 43. Stars - Distant Suns
208. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 44. The Intrinsic Brightnesses of Stars
209. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 45. The Diverse Sizes of Stars
210. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 46. Binary Stars and Stellar Masses
211. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 47. Star Clusters, Ages, and Remote Distances
212. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 48. How Stars Shine - Nature's Nuclear Reactors
213. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 49. Solar Neutrinos - Probes of the Sun's Core
214. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 50. Brown Dwarfs and Free-Floating Planets
215. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 51. Our Sun's Brilliant Future
216. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 52. White Dwarfs and Nova Eruptions
217. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 53. Exploding Stars - Celestial Fireworks
218. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 54. White Dwarf Supernovae - Stealing to Explode
219. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 55. Core-Collapse Supernovae - Gravity Wins
220. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 56. The Brightest Supernova in Nearly 400 Years
221. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 57. The Corpses of Massive Stars
222. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 58. Einstein's General Theory of Relativity
223. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 59. Warping of Space and Time
224. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 60. Black Holes - Abandon Hope, Ye Who Enter
225. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 61. The Quest for Black Holes
226. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 62. Imagining the Journey to a Black Hole
227. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 63. Wormholes - Gateways to Other Universes
228. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 64. Quantum Physics and Black-Hole Evaporation
229. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 65. Enigmatic Gamma-Ray Bursts
230. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 66. Birth Cries of Black Holes
231. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 67. Our Home - The Milky Way Galaxy
232. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 68. Structure of the Milky Way Galaxy
233. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 69. Other Galaxies - Island Universes
234. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 70. The Dark Side of Matter
235. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 71. Cosmology - The Really Big Picture
236. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 72. Expansion of the Universe and the Big Bang
237. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 73. Searching for Distant Galaxies
238. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 74. The Evolution of Galaxies
239. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 75. Active Galaxies and Quasars
240. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 76. Cosmic Powerhouses of the Distant Past
241. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 77. Supermassive Black Holes
242. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 78. Feeding the Monster
243. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 79. The Paradox of the Dark Night Sky
244. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 80. The Age of the Universe
245. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 81. When Geometry Is Destiny
246. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 82. The Mass Density of the Universe
247. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 83. Einstein`s Biggest Blunder
248. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 84. The Afterglow of the Big Bang
249. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 85. Ripples in the Cosmic Background Radiation
250. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 86. The Stuff of the Cosmos
251. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 87. Dark Energy - Quantum Fluctuations
252. Заглавие: What Happened Before The Big Bang / Какво се е случило преди Големия взрив (2010)
       Част (епизод): Horizon: What Happened Before The Big Bang
253. Заглавие: Which Universe Are We In / В коя вселена се намираме (2015)
       Част (епизод): BBC Horizon - Which Universe Are We In
254. Заглавие: Who is Afraid of a Big Black Hole? / Кой се страхува от голяма черна дупка? (2009)
       Част (епизод): Who is Afraid of a Big Black Hole
255. Заглавие: WildLife Specials set 2
       Част (епизод): Polar Bear