Преведени филми от FoxMulder :

1. Заглавие: Absolute Zero / Абсолютната нула (2008)
       Част (епизод): Episode 01 - The Conquest of Cold
2. Заглавие: Absolute Zero / Абсолютната нула (2008)
       Част (епизод): Episode 02 - The Race For Absolute Zero
3. Заглавие: Aftershock - The Hunt For Gravitational Waves / Вторичен трус - На лов за гравитационни вълни (2015)
       Част (епизод): Aftershock - The Hunt For Gravitational Waves
4. Заглавие: Alien Earths / Извънземни Земи (2009)
       Част (епизод): National Geographic - Alien Earths
5. Заглавие: Amazon abyss
       Част (епизод): Episode 01 - Amazon Abyss
6. Заглавие: Amazon abyss
       Част (епизод): Episode 02 - Amazon Abyss
7. Заглавие: Amazon abyss
       Част (епизод): Episode 03 - Amazon Abyss
8. Заглавие: Amazon abyss
       Част (епизод): Episode 04 - Amazon Abyss
9. Заглавие: Amazon abyss
       Част (епизод): Episode 05 - Amazon Abyss
10. Заглавие: Australia's Animal Mysteries
       Част (епизод): Australia's Animal Mysteries
11. Заглавие: BBC - Life (2009)
       Част (епизод): Episode 02 - Reptiles and Amphibians
12. Заглавие: BBC - Light And Dark / Светлина и тъмнина (2013)
       Част (епизод): Episode 01 - Light
13. Заглавие: BBC - Light And Dark / Светлина и тъмнина (2013)
       Част (епизод): Episode 02 - Dark
14. Заглавие: BBC Horizon - How Big Is The Universe? / Колко голяма е вселената? (2012)
       Част (епизод): BBC Horizon - How Big Is The Universe?
15. Заглавие: BBC Horizon - How Small Is The Universe? / Колко малка е вселената? (2012)
       Част (епизод): BBC Horizon - How Small Is The Universe?
16. Заглавие: BBC Horizon - Swallowed by a Black Hole / Погълнат от черна дупка (2013)
       Част (епизод): BBC Horizon - Swallowed by a Black Hole
17. Заглавие: BBC Horizon - The Mystery of Dark Energy / Загадката на тъмната енергия (2016)
       Част (епизод): The Mystery of Dark Energy
18. Заглавие: BBC Natural World - Season 31 (2011 - 2012) 1
       Част (епизод): Episode 04 - Komodo - Secrets of the Dragon
19. Заглавие: BBC Natural World - Tasmania Weird and Wonderful (2019)
       Част (епизод): Tasmania - Weird and Wonderful
20. Заглавие: Big bang big mystery / Големият взрив, голямата загадка (2001)
       Част (епизод): Big Bang, Big Mystery
21. Заглавие: Black Holes / Черните дупки (1997)
       Част (епизод): Equinox: Black Holes
22. Заглавие: Cosmic Dawn - The Real Moment of Creation / Космическата зора - Истинският момент на сътворение (2015)
       Част (епизод): BBC Horizon - Cosmic Dawn - The Real Moment of Creation
23. Заглавие: Dancing in the Dark: The End of Physics? / Танц в мрака: Краят на физиката? (2015)
       Част (епизод): BBC Horizon - Dancing in the Dark: The End of Physics?
24. Заглавие: Destination Pluto - Beyond the Flyby / Дестинация Плутон - отвъд прелета (2016)
       Част (епизод): Destination Pluto - Beyond the Flyby
25. Заглавие: Einstein's biggest blunder / Най-голямата грешка на Айнщайн (2000)
       Част (епизод): Equinox: Einstein's Biggest Blunder
26. Заглавие: Eisteins Quantum Riddle / Квантовата загадка на Айнщайн (2019)
       Част (епизод): Einsteins Quantum Riddle
27. Заглавие: Equator
       Част (епизод): Episode 06 - Challenge of Change
28. Заглавие: Everything And Nothing / Всичко и нищо (2011)
       Част (епизод): Episode 01 - Everything
29. Заглавие: Everything And Nothing / Всичко и нищо (2011)
       Част (епизод): Episode 02 - Nothing
30. Заглавие: How the Universe Works - Season 5 / Как работи вселената - Сезон 5 (2016)
       Част (епизод): Episode 03: Black Holes: The Secret Origin
31. Заглавие: How the Universe Works - season 6 / Как работи вселената - сезон 6 (2018)
       Част (епизод): Episode 01: Are Black Holes Real
32. Заглавие: How the Universe Works - season 6 / Как работи вселената - сезон 6 (2018)
       Част (епизод): Episode 02: Twin Suns - The Alien Mysteries
33. Заглавие: How the Universe Works - season 6 / Как работи вселената - сезон 6 (2018)
       Част (епизод): Episode 03: Dark History of the Solar System
34. Заглавие: How the Universe Works - season 6 / Как работи вселената - сезон 6 (2018)
       Част (епизод): Episode 04: Death of the Milky Way
35. Заглавие: How the Universe Works - season 6 / Как работи вселената - сезон 6 (2018)
       Част (епизод): Episode 05: Uranus and Neptune - Rise of the Ice Giants
36. Заглавие: How the Universe Works - season 6 / Как работи вселената - сезон 6 (2018)
       Част (епизод): Episode 06: Secret History of Mercury
37. Заглавие: How the Universe Works - season 6 / Как работи вселената - сезон 6 (2018)
       Част (епизод): Episode 07: The Quasar Enigma
38. Заглавие: How the Universe Works - season 6 / Как работи вселената - сезон 6 (2018)
       Част (епизод): Episode 08: Strange Lives of Dwarf Planets
39. Заглавие: How the Universe Works - season 6 / Как работи вселената - сезон 6 (2018)
       Част (епизод): Episode 09: War on Asteriods
40. Заглавие: How the Universe Works - season 6 / Как работи вселената - сезон 6 (2018)
       Част (епизод): Episode 10: Mystery of Spacetime
41. Заглавие: Into the Universe with Stephen Hawking (2010)
       Част (епизод): Episode 01 - Aliens
42. Заглавие: Into the Universe with Stephen Hawking (2010)
       Част (епизод): Episode 02 - Time Travel
43. Заглавие: Into the Universe with Stephen Hawking (2010)
       Част (епизод): Episode 03 - The Story of Everything
44. Заглавие: Life of a Universe / Животът на една вселена (2017)
       Част (епизод): Part 1: Creation
45. Заглавие: Life of a Universe / Животът на една вселена (2017)
       Част (епизод): Part 2: End of Days
46. Заглавие: Magic Numbers - Mysterious World of Maths / Магически числа - Загадъчния свят на математиката (2018)
       Част (епизод): Episode 01: Numbers as God
47. Заглавие: Magic Numbers - Mysterious World of Maths / Магически числа - Загадъчния свят на математиката (2018)
       Част (епизод): Episode 02: Expanded Horizons
48. Заглавие: Magic Numbers - Mysterious World of Maths / Магически числа - Загадъчния свят на математиката (2018)
       Част (епизод): Episode 03: Weirder and Weirder
49. Заглавие: Most of our universe is missing / По-голямата част от Вселената липсва (2006)
       Част (епизод): HORIZON: Most of Our Universe is Missing
50. Заглавие: Mysteries of El Nino / Загадките на Ел Ниньо (2007)
       Част (епизод): Mysteries of El Nino
51. Заглавие: Nature Of Australia
       Част (епизод): Episode 01 - A Separate Creation
52. Заглавие: Nature Of Australia
       Част (епизод): Episode 02 - Seas Under Capricorn
53. Заглавие: Nature Of Australia
       Част (епизод): Episode 03 - The Making of the Bush
54. Заглавие: Nature Of Australia
       Част (епизод): Episode 04 - The Sunburnt Country
55. Заглавие: Nature Of Australia
       Част (епизод): Episode 05 - Land of Flood and Fire
56. Заглавие: Origins of Life / Произход на живота (2002)
       Част (епизод): IMAX: Origins of Life
57. Заглавие: PBS Nova - Pluto and Beyond / Отвъд Плутон (2019)
       Част (епизод): Pluto and Beyond
58. Заглавие: PBS Nova: Black Hole Apocalypse / Апокалипсис на черните дупки (2018)
       Част (епизод): PBS Nova: Black Hole Apocalypse
59. Заглавие: Planet Earth / Планетата Земя
       Част (епизод): Episode 06 - Ice Worlds
60. Заглавие: Planet Earth / Планетата Земя
       Част (епизод): Episode 07 - Great Plains
61. Заглавие: Planet Earth / Планетата Земя
       Част (епизод): Episode 08 - Jungles
62. Заглавие: Planet Earth / Планетата Земя
       Част (епизод): Episode 09 - Shallow Seas
63. Заглавие: Planet Earth / Планетата Земя
       Част (епизод): Episode 10 - Seasonal Forests
64. Заглавие: Planet Earth / Планетата Земя
       Част (епизод): Episode 11 - Ocean Deep
65. Заглавие: Planet Earth / Планетата Земя
       Част (епизод): The Diaries
66. Заглавие: Polar Bear - Spy On The Ice / Полярната мечка - Шпионин на леда (2010)
       Част (епизод): Polar Bear - Spy On The Ice
67. Заглавие: Polar Bears: Shadows On The Ice / Белите мечки - Сенки върху леда (2001)
       Част (епизод): Wild Discovery - Polar Bears: Shadows On The Ice
68. Заглавие: Raging planet: Lightning / Разгневената планета: Мълнията (1997)
       Част (епизод): Raging Planet: Lightning
69. Заглавие: Sci-fi Science - Physics Of The Impossible / Физика на невъзможното (2009)
       Част (епизод): Episode 01 - How to Explore the Universe
70. Заглавие: Sci-fi Science - Physics Of The Impossible / Физика на невъзможното (2009)
       Част (епизод): Episode 02 - How to Travel to a Parallel Universe
71. Заглавие: Sci-fi Science - Physics Of The Impossible / Физика на невъзможното (2009)
       Част (епизод): Episode 03 - How to Blow Up a Planet
72. Заглавие: Sci-fi Science - Physics Of The Impossible / Физика на невъзможното (2009)
       Част (епизод): Episode 04 - How to Teleport
73. Заглавие: Sci-fi Science - Physics Of The Impossible / Физика на невъзможното (2009)
       Част (епизод): Episode 05 - How to Become Invisible
74. Заглавие: Sci-fi Science - Physics Of The Impossible / Физика на невъзможното (2009)
       Част (епизод): Episode 06 - How to Travel Through Time
75. Заглавие: Sci-fi Science - Physics Of The Impossible / Физика на невъзможното (2009)
       Част (епизод): Episode 07 - How to Build a Starship
76. Заглавие: Sci-fi Science - Physics Of The Impossible / Физика на невъзможното (2009)
       Част (епизод): Episode 08 - How to Build a Light Saber
77. Заглавие: Sci-fi Science - Physics Of The Impossible / Физика на невъзможното (2009)
       Част (епизод): Episode 09 - How to Build a Sci Fi Robot
78. Заглавие: Sci-fi Science - Physics Of The Impossible / Физика на невъзможното (2009)
       Част (епизод): Episode 10 - How to Become a Superhero
79. Заглавие: Sci-fi Science - Physics Of The Impossible / Физика на невъзможното (2009)
       Част (епизод): Episode 11 - How to Build a Flying Saucer
80. Заглавие: Sci-fi Science - Physics Of The Impossible / Физика на невъзможното (2009)
       Част (епизод): Episode 12 - How to Build a Force Field
81. Заглавие: Spaces Deepest Secrets - season 6
       Част (епизод): Episode 06: Is the Universe a Hologram
82. Заглавие: Stephen Hawkings Favourite Places / Любимите места на Стивън Хокинг (2016-2018)
       Част (епизод): Episode 01 (2016)
83. Заглавие: Stephen Hawkings Favourite Places / Любимите места на Стивън Хокинг (2016-2018)
       Част (епизод): Episode 02 (2018)
84. Заглавие: Stephen Hawkings Favourite Places / Любимите места на Стивън Хокинг (2016-2018)
       Част (епизод): Episode 03 (2018)
85. Заглавие: Stephen Hawking`s Grand Design / Стивън Хокинг - Великият дизайн (2012)
       Част (епизод): Episode 01 - The Key to the Cosmos
86. Заглавие: Stephen Hawking`s Grand Design / Стивън Хокинг - Великият дизайн (2012)
       Част (епизод): Episode 02 - The Meaning of Life
87. Заглавие: Stephen Hawking`s Grand Design / Стивън Хокинг - Великият дизайн (2012)
       Част (епизод): Episode 03 - Did God Create the Universe
88. Заглавие: The Beginning and the End of the Universe / Началото и краят на вселената (2016)
       Част (епизод): Episode 1: The Beginning
89. Заглавие: The Beginning and the End of the Universe / Началото и краят на вселената (2016)
       Част (епизод): Episode 2: The End
90. Заглавие: The Secret Life Of Chaos /Тайният живот на хаоса
       Част (епизод): The Secret Life of Chaos
91. Заглавие: The Secrets of Quantum Physics / Тайните на квантовата физика (2016)
       Част (епизод): Episode 1 - Einsteins Nightmare
92. Заглавие: The Secrets of Quantum Physics / Тайните на квантовата физика (2016)
       Част (епизод): Episode 2 - Let There be Life
93. Заглавие: The Sky at Night - season 2016 / Нощното небе - сезон 2016
       Част (епизод): The Sky at Night 2016 - Ep.3: Stephen Hawking on Black Holes
94. Заглавие: The Sky at Night - season 2019 / Нощното небе - сезон 2019 (2019)
       Част (епизод): The Sky at Night 2019 - Ep.02: Cosmology in Crisis
95. Заглавие: The Sky at Night - season 2019 / Нощното небе - сезон 2019 (2019)
       Част (епизод): The Sky at Night 2019 - Ep.04: Supermassive Black Hole
96. Заглавие: The Ultimate Guide: Snakes
       Част (епизод): The Ultimate Guide: Snakes
97. Заглавие: The Universe - Season 1 / Вселената - Сезон 1 (2007)
       Част (епизод): Episode 12 - Most Dangerous Places
98. Заглавие: The Universe - Season 1 / Вселената - Сезон 1 (2007)
       Част (епизод): Episode 13 - Search For E.T.
99. Заглавие: The Universe - Season 1 / Вселената - Сезон 1 (2007)
       Част (епизод): Episode 14 - Beyond The Big Bang
100. Заглавие: The Universe - Season 1 / Вселената - Сезон 1 (2007)
       Част (епизод): Episode 01 - Secrets of the Sun
101. Заглавие: The Universe - Season 1 / Вселената - Сезон 1 (2007)
       Част (епизод): Episode 02 - Mars: The Red Planet
102. Заглавие: The Universe - Season 1 / Вселената - Сезон 1 (2007)
       Част (епизод): Episode 03 - End of the Earth
103. Заглавие: The Universe - Season 1 / Вселената - Сезон 1 (2007)
       Част (епизод): Episode 04 - Jupiter: The Giant Planet
104. Заглавие: The Universe - Season 1 / Вселената - Сезон 1 (2007)
       Част (епизод): Episode 05 - The Moon
105. Заглавие: The Universe - Season 1 / Вселената - Сезон 1 (2007)
       Част (епизод): Episode 06 - Spaceship Earth
106. Заглавие: The Universe - Season 1 / Вселената - Сезон 1 (2007)
       Част (епизод): Episode 07 - The Inner Planets: Mercury & Venus
107. Заглавие: The Universe - Season 1 / Вселената - Сезон 1 (2007)
       Част (епизод): Episode 08 - Saturn: Lord of the Rings
108. Заглавие: The Universe - Season 1 / Вселената - Сезон 1 (2007)
       Част (епизод): Episode 09 - Alien Galaxies
109. Заглавие: The Universe - Season 1 / Вселената - Сезон 1 (2007)
       Част (епизод): Episode 10 - Life and Death of a Star
110. Заглавие: The Universe - Season 1 / Вселената - Сезон 1 (2007)
       Част (епизод): Episode 11 - The Outer Planets
111. Заглавие: The Universe - Season 2 / Вселената - Сезон 2 (2007)
       Част (епизод): Episode 05 - Alien Moons
112. Заглавие: The Universe - Season 2 / Вселената - Сезон 2 (2007)
       Част (епизод): Episode 06 - Dark Matter / Dark Energy
113. Заглавие: The Universe - Season 2 / Вселената - Сезон 2 (2007)
       Част (епизод): Episode 07 - Astrobiology
114. Заглавие: The Universe - Season 2 / Вселената - Сезон 2 (2007)
       Част (епизод): Episode 08 - Space Travel
115. Заглавие: The Universe - Season 2 / Вселената - Сезон 2 (2007)
       Част (епизод): Episode 09 - Supernovas
116. Заглавие: The Universe - Season 2 / Вселената - Сезон 2 (2007)
       Част (епизод): Episode 10 - Constellations
117. Заглавие: The Universe - Season 2 / Вселената - Сезон 2 (2007)
       Част (епизод): Episode 11 - Unexplained Mysteries
118. Заглавие: The Universe - Season 2 / Вселената - Сезон 2 (2007)
       Част (епизод): Episode 01 - Alien Planets
119. Заглавие: The Universe - Season 2 / Вселената - Сезон 2 (2007)
       Част (епизод): Episode 02 - Cosmic Holes
120. Заглавие: The Universe - Season 2 / Вселената - Сезон 2 (2007)
       Част (епизод): Episode 03 - Mysteries of the Moon
121. Заглавие: The Universe - Season 2 / Вселената - Сезон 2 (2007)
       Част (епизод): Episode 04 - The Milky Way
122. Заглавие: The Universe - Season 2 / Вселената - Сезон 2 (2007)
       Част (епизод): Episode 12 - Cosmic Collisions
123. Заглавие: The Universe - Season 2 / Вселената - Сезон 2 (2007)
       Част (епизод): Episode 13 - Colonizing Space
124. Заглавие: The Universe - Season 2 / Вселената - Сезон 2 (2007)
       Част (епизод): Episode 14 - Nebulas
125. Заглавие: The Universe - Season 2 / Вселената - Сезон 2 (2007)
       Част (епизод): Episode 15 - Wildest Weather in the Cosmos
126. Заглавие: The Universe - Season 2 / Вселената - Сезон 2 (2007)
       Част (епизод): Episode 16 - Biggest Things in Space
127. Заглавие: The Universe - Season 2 / Вселената - Сезон 2 (2007)
       Част (епизод): Episode 17 - Gravity
128. Заглавие: The Universe - Season 2 / Вселената - Сезон 2 (2007)
       Част (епизод): Episode 18 - Cosmic Apocalypse
129. Заглавие: The Universe - Season 3 / Вселената - Сезон 3 (2008)
       Част (епизод): Episode 01 - Deep Space Disasters
130. Заглавие: The Universe - Season 3 / Вселената - Сезон 3 (2008)
       Част (епизод): Episode 02 - Parallel Universes
131. Заглавие: The Universe - Season 3 / Вселената - Сезон 3 (2008)
       Част (епизод): Episode 03 - Light Speed
132. Заглавие: The Universe - Season 3 / Вселената - Сезон 3 (2008)
       Част (епизод): Episode 04 - Sex in Space
133. Заглавие: The Universe - Season 3 / Вселената - Сезон 3 (2008)
       Част (епизод): Episode 05 - Alien Faces
134. Заглавие: The Universe - Season 3 / Вселената - Сезон 3 (2008)
       Част (епизод): Episode 06 - Deadly Comets and Meteors
135. Заглавие: The Universe - Season 3 / Вселената - Сезон 3 (2008)
       Част (епизод): Episode 07 - Living in Space
136. Заглавие: The Universe - Season 3 / Вселената - Сезон 3 (2008)
       Част (епизод): Episode 08 - Stopping Armageddon
137. Заглавие: The Universe - Season 3 / Вселената - Сезон 3 (2008)
       Част (епизод): Episode 09 - Another Earth
138. Заглавие: The Universe - Season 3 / Вселената - Сезон 3 (2008)
       Част (епизод): Episode 10 - Strangest Things
139. Заглавие: The Universe - Season 3 / Вселената - Сезон 3 (2008)
       Част (епизод): Episode 11 - Edge of Space
140. Заглавие: The Universe - Season 3 / Вселената - Сезон 3 (2008)
       Част (епизод): Episode 12 - Cosmic Phenomena
141. Заглавие: The Universe - Season 4 / Вселената - Сезон 4 (2009)
       Част (епизод): Episode 03 - It Fell from Space
142. Заглавие: The Universe - Season 4 / Вселената - Сезон 4 (2009)
       Част (епизод): Episode 04 - Biggest Blasts
143. Заглавие: The Universe - Season 4 / Вселената - Сезон 4 (2009)
       Част (епизод): Episode 05 - The Hunt for Ringed Planets
144. Заглавие: The Universe - Season 4 / Вселената - Сезон 4 (2009)
       Част (епизод): Episode 06 - 10 Ways to Destroy the Earth
145. Заглавие: The Universe - Season 4 / Вселената - Сезон 4 (2009)
       Част (епизод): Episode 07 - The Search for Cosmic Clusters
146. Заглавие: The Universe - Season 4 / Вселената - Сезон 4 (2009)
       Част (епизод): Episode 08 - Space Wars
147. Заглавие: The Universe - Season 4 / Вселената - Сезон 4 (2009)
       Част (епизод): Episode 09 - Liquid Universe
148. Заглавие: The Universe - Season 4 / Вселената - Сезон 4 (2009)
       Част (епизод): Episode 10 - Pulsars and Quasars
149. Заглавие: The Universe - Season 4 / Вселената - Сезон 4 (2009)
       Част (епизод): Episode 11 - Science Fiction Science Fact
150. Заглавие: The Universe - Season 4 / Вселената - Сезон 4 (2009)
       Част (епизод): Episode 12 - Extreme Energy
151. Заглавие: The Universe - Season 4 / Вселената - Сезон 4 (2009)
       Част (епизод): Episode 01 - Death Stars
152. Заглавие: The Universe - Season 4 / Вселената - Сезон 4 (2009)
       Част (епизод): Episode 02 - The Day the Moon Was Gone
153. Заглавие: The Universe - Season 5 / Вселената - Сезон 5 (2010)
       Част (епизод): Episode 06 - Asteroid Attack
154. Заглавие: The Universe - Season 5 / Вселената - Сезон 5 (2010)
       Част (епизод): Episode 07 - Total Eclipse
155. Заглавие: The Universe - Season 5 / Вселената - Сезон 5 (2010)
       Част (епизод): Episode 08 - Dark Future Of The Sun
156. Заглавие: The Universe - Season 5 / Вселената - Сезон 5 (2010)
       Част (епизод): Episode 01 - 7 Wonders of the Solar System
157. Заглавие: The Universe - Season 5 / Вселената - Сезон 5 (2010)
       Част (епизод): Episode 02 - Mars The New Evidence
158. Заглавие: The Universe - Season 5 / Вселената - Сезон 5 (2010)
       Част (епизод): Episode 03 - Magnetic Storm
159. Заглавие: The Universe - Season 5 / Вселената - Сезон 5 (2010)
       Част (епизод): Episode 04 - Time Travel
160. Заглавие: The Universe - Season 5 / Вселената - Сезон 5 (2010)
       Част (епизод): Episode 05 - Secrets of the Space Probes
161. Заглавие: The Universe - Season 6 / Вселената - Сезон 6 (2011)
       Част (епизод): Episode 01 - Catastrophes that Changed the Planets
162. Заглавие: The Universe - Season 6 / Вселената - Сезон 6 (2011)
       Част (епизод): Episode 06 - God and the Universe
163. Заглавие: The Universe - Season 6 / Вселената - Сезон 6 (2011)
       Част (епизод): Episode 07 - UFO The Real Deal
164. Заглавие: The Universe - Season 6 / Вселената - Сезон 6 (2011)
       Част (епизод): Episode 08 - How Big, How Far, How Fast
165. Заглавие: The Universe - Season 6 / Вселената - Сезон 6 (2011)
       Част (епизод): Episode 09 - Alien Sounds
166. Заглавие: The Universe - Season 6 / Вселената - Сезон 6 (2011)
       Част (епизод): Episode 10 - Our Place in the Milky Way
167. Заглавие: The Universe - Season 6 / Вселената - Сезон 6 (2011)
       Част (епизод): Episode 11 - Deep Freeze
168. Заглавие: The Universe - Season 6 / Вселената - Сезон 6 (2011)
       Част (епизод): Episode 12 - Microscopic Universe
169. Заглавие: The Universe - Season 6 / Вселената - Сезон 6 (2011)
       Част (епизод): Episode 13 - Ride the Comet
170. Заглавие: The Universe - Season 6 / Вселената - Сезон 6 (2011)
       Част (епизод): Episode 02 - The Suns Evil Twin
171. Заглавие: The Universe - Season 6 / Вселената - Сезон 6 (2011)
       Част (епизод): Episode 14 - When Space Changed History
172. Заглавие: The Universe - Season 6 / Вселената - Сезон 6 (2011)
       Част (епизод): Episode 03 - How the Solar System was Made
173. Заглавие: The Universe - Season 6 / Вселената - Сезон 6 (2011)
       Част (епизод): Episode 04 - Crash Landing on Mars
174. Заглавие: The Universe - Season 6 / Вселената - Сезон 6 (2011)
       Част (епизод): Episode 05 - Worst Days on Planet Earth
175. Заглавие: The Universe - Season 8 / Вселената - Сезон 8 (2014)
       Част (епизод): Episode 01 - Stonehenge
176. Заглавие: The Universe - Season 8 / Вселената - Сезон 8 (2014)
       Част (епизод): Episode 02 - Pyramids
177. Заглавие: The Universe - Season 8 / Вселената - Сезон 8 (2014)
       Част (епизод): Episode 03 - Heavenly Destruction
178. Заглавие: The Universe - Season 8 / Вселената - Сезон 8 (2014)
       Част (епизод): Episode 04 - Star of Bethlehem
179. Заглавие: The Universe - Season 9 / Вселената - Сезон 9 (2015)
       Част (епизод): Episode 01 - Omens of Doom
180. Заглавие: The Universe - Season 9 / Вселената - Сезон 9 (2015)
       Част (епизод): Episode 02 - The Eye of God
181. Заглавие: The Universe - Season 9 / Вселената - Сезон 9 (2015)
       Част (епизод): Episode 03 - Apocalyptic Visions
182. Заглавие: The Universe - Season 9 / Вселената - Сезон 9 (2015)
       Част (епизод): Episode 04 - Alien Worlds
183. Заглавие: The Universe - Season 9 / Вселената - Сезон 9 (2015)
       Част (епизод): Episode 05 - Predicting the Future
184. Заглавие: The Universe - Season 9 / Вселената - Сезон 9 (2015)
       Част (епизод): Episode 06 - Roman Engineering
185. Заглавие: Through the Wormhole - Season 4 / През червеевата дупка - Сезон 4 (2013)
       Част (епизод): Episode 08 - Is Reality Real?
186. Заглавие: Through the Wormhole - Season 5 / През червеевата дупка - Сезон 5 (2014)
       Част (епизод): Episode 07 - Is Gravity an Illusion?
187. Заглавие: Through the Wormhole - Season 5 / През червеевата дупка - Сезон 5 (2014)
       Част (епизод): Episode 09 - Is There a Shadow Universe?
188. Заглавие: Through the Wormhole - Season 5 / През червеевата дупка - Сезон 5 (2014)
       Част (епизод): Episode 10 - When Did Time Begin?
189. Заглавие: Through the Wormhole - Season 5 / През червеевата дупка - Сезон 5 (2014)
       Част (епизод): Episode 02 - Is Luck Real
190. Заглавие: Through the Wormhole - season 6 / През червеевата дупка - сезон 6 (2015)
       Част (епизод): Episode 02: Can Time Go Backwards
191. Заглавие: Through the Wormhole - season 6 / През червеевата дупка - сезон 6 (2015)
       Част (епизод): Episode 04: Do We Live in the Matrix
192. Заглавие: Titan – A Place Like Home? / Титан - Свят като нашия? (2005)
       Част (епизод): HORIZON: Titan – A Place Like Home?
193. Заглавие: To Infinity And Beyond - До безкрайността и отвъд (2010)
       Част (епизод): BBC Horizon - To Infinity And Beyond
194. Заглавие: Tropical Rainforest / Тропичните дъждовни гори
       Част (епизод): IMAX: Tropical Rainforest
195. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 88. Dark Energy - Quintessence
196. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 89. Grand Unification & Theories of Everything
197. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 90. Searching for Hidden Dimensions
198. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 91. The Shape, Size, and Fate of the Universe
199. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 92. In the Beginning
200. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 93. The Inflationary Universe
201. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 94. The Ultimate Free Lunch
202. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 95. A Universe of Universes
203. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 96. Reflections on Life and the Cosmos
204. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 01. A Grand Tour of the Cosmos
205. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 02. The Rainbow Connection
206. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 03. Sunrise, Sunset
207. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 04. Bright Objects in the Night Sky
208. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 05. Fainter Phenomena in the Night Sky
209. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 06. Our Sky through Binoculars and Telescopes
210. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 07. The Celestial Sphere
211. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 08. The Reason for the Seasons
212. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 09. Lunar Phases and Eerie Lunar Eclipses
213. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 10. Glorious Total Solar Eclipses
214. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 11. More Eclipse Tales
215. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 12. Early Studies of the Solar System
216. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 13. The Geocentric Universe
217. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 14. Galileo and the Copernican Revolution
218. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 15. Refinements to the Heliocentric Model
219. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 16. On the Shoulders of Giants
220. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 17. Surveying Space and Time
221. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 18. Scale Models of the Universe
222. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 19. Light - The Supreme Informant
223. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 20. The Wave-Particle Duality of Light
224. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 21. The Colors of Stars
225. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 22. The Fingerprints of Atoms
226. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 23. Modern Telescopes
227. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 24. A Better Set of Eyes
228. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 25. Our Sun, the Nearest Star
229. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 26. The Earth, Third Rock from the Sun
230. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 27. Our Moon, Earth`s Nearest Neighbor
231. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 28. Mercury and Venus
232. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 29. Of Mars and Martians
233. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 30. Jupiter and Its Amazing Moons
234. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 31. Magnificent Saturn
235. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 32. Uranus and Neptune, the Small Giants
236. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 33. Pluto and Its Cousins
237. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 34. Asteroids and Dwarf Planets
238. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 35. Comets - Gorgeous Primordial Snowballs
239. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 36. Catastrophic Collisions
240. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 37. The Formation of Planetary Systems
241. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 38. The Quest for Other Planetary Systems
242. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 39. Extra-Solar Planets Galore
243. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 40. Life Beyond the Earth
244. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 41. The Search for Extraterrestrials
245. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 42. Special Relativity and Interstellar Travel
246. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 43. Stars - Distant Suns
247. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 44. The Intrinsic Brightnesses of Stars
248. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 45. The Diverse Sizes of Stars
249. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 46. Binary Stars and Stellar Masses
250. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 47. Star Clusters, Ages, and Remote Distances
251. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 48. How Stars Shine - Nature's Nuclear Reactors
252. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 49. Solar Neutrinos - Probes of the Sun's Core
253. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 50. Brown Dwarfs and Free-Floating Planets
254. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 51. Our Sun's Brilliant Future
255. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 52. White Dwarfs and Nova Eruptions
256. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 53. Exploding Stars - Celestial Fireworks
257. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 54. White Dwarf Supernovae - Stealing to Explode
258. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 55. Core-Collapse Supernovae - Gravity Wins
259. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 56. The Brightest Supernova in Nearly 400 Years
260. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 57. The Corpses of Massive Stars
261. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 58. Einstein's General Theory of Relativity
262. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 59. Warping of Space and Time
263. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 60. Black Holes - Abandon Hope, Ye Who Enter
264. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 61. The Quest for Black Holes
265. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 62. Imagining the Journey to a Black Hole
266. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 63. Wormholes - Gateways to Other Universes
267. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 64. Quantum Physics and Black-Hole Evaporation
268. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 65. Enigmatic Gamma-Ray Bursts
269. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 66. Birth Cries of Black Holes
270. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 67. Our Home - The Milky Way Galaxy
271. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 68. Structure of the Milky Way Galaxy
272. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 69. Other Galaxies - Island Universes
273. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 70. The Dark Side of Matter
274. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 71. Cosmology - The Really Big Picture
275. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 72. Expansion of the Universe and the Big Bang
276. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 73. Searching for Distant Galaxies
277. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 74. The Evolution of Galaxies
278. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 75. Active Galaxies and Quasars
279. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 76. Cosmic Powerhouses of the Distant Past
280. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 77. Supermassive Black Holes
281. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 78. Feeding the Monster
282. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 79. The Paradox of the Dark Night Sky
283. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 80. The Age of the Universe
284. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 81. When Geometry Is Destiny
285. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 82. The Mass Density of the Universe
286. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 83. Einstein`s Biggest Blunder
287. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 84. The Afterglow of the Big Bang
288. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 85. Ripples in the Cosmic Background Radiation
289. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 86. The Stuff of the Cosmos
290. Заглавие: Understanding the Universe: An Introduction to Astronomy (2008)
       Част (епизод): 87. Dark Energy - Quantum Fluctuations
291. Заглавие: What Happened Before The Big Bang / Какво се е случило преди Големия взрив (2010)
       Част (епизод): Horizon: What Happened Before The Big Bang
292. Заглавие: Which Universe Are We In / В коя вселена се намираме (2015)
       Част (епизод): BBC Horizon - Which Universe Are We In
293. Заглавие: Who is Afraid of a Big Black Hole? / Кой се страхува от голяма черна дупка? (2009)
       Част (епизод): Who is Afraid of a Big Black Hole
294. Заглавие: WildLife Specials set 2
       Част (епизод): Polar Bear