Преведени филми от GammaStar :

1. Заглавие: How The Universe Works / Как работи Вселената (2010)
       Част (епизод): Episode 01 - Big Bang
2. Заглавие: How The Universe Works / Как работи Вселената (2010)
       Част (епизод): Episode 02 - Black Holes
3. Заглавие: How The Universe Works / Как работи Вселената (2010)
       Част (епизод): Episode 03 - Alien Galaxies
4. Заглавие: How The Universe Works / Как работи Вселената (2010)
       Част (епизод): Episode 04 - Extreme Stars
5. Заглавие: How The Universe Works / Как работи Вселената (2010)
       Част (епизод): Episode 05 - Supernovas
6. Заглавие: How The Universe Works / Как работи Вселената (2010)
       Част (епизод): Episode 06 - Extreme Planets
7. Заглавие: How The Universe Works / Как работи Вселената (2010)
       Част (епизод): Episode 07 - Solar System
8. Заглавие: How The Universe Works / Как работи Вселената (2010)
       Част (епизод): Episode 08 - Moons