Преведени филми от JJD :

1. Заглавие: Orgasm Inc. / Оргазъм ООД (2009)
       Част (епизод): Orgasm Inc.
2. Заглавие: The greatest movie ever sold / Най-великият филм продаван някога (2011)
       Част (епизод): The Greatest Movie Ever Sold