Преведени филми от Joe666 :

1. Заглавие: Sea Monsters : Search for the Giant Squid / Морските чудовища : По следите на гигантската сепия (1998)
       Част (епизод): Sea Monsters: Search for the Giant Squid
2. Заглавие: The Take / Превземането (2004)
       Част (епизод): The Тake