Преведени филми от John Silver :

1. Заглавие: American Eagle (2008)
       Част (епизод): PBS Nature - American Eagle
2. Заглавие: BBC - Life (2009)
       Част (епизод): Episode 05 - Birds
3. Заглавие: Birds from the Gods (2004)
       Част (епизод): NHK - Birds from the Gods
4. Заглавие: The Ultimate Guide: Birds of Prey
       Част (епизод): The Ultimate Guide: Birds of Prey
5. Заглавие: ВВС - Wildlife on One
       Част (епизод): Kea: The Smartest Parrot?