Преведени филми от Kom :

1. Заглавие: Natural World - 2007
       Част (епизод): Episode 04 - Buddha, Bees and the Giant Hornet Queen
2. Заглавие: Who Killed The Honey Bee / Кой уби медоносната пчела (2009)
       Част (епизод): Who Killed The Honey Bee