Преведени филми от LTI :

1. Заглавие: Jacque Fresco / Жак Фреско
       Част (епизод): Рай или унищожение (2012)