Преведени филми от Lighthammer :

1. Заглавие: 2012 - Return to Camelot / 2012 - Завръщане в Камелот (2009)
       Част (епизод): 2012 - Return to Camelot
2. Заглавие: Andreas Kalcker - Forbidden Health (MMS conference) / Андреас Калкер - Забраненото здраве (конференция за ММС) (2012)
       Част (епизод): Andreas Kalcker - Forbidden Health
3. Заглавие: Apartheid Did Not Die / Апартейдът не умря (1998)
       Част (епизод): Apartheid Did Not Die
4. Заглавие: Battle of the Atlantic
       Част (епизод): Episode 01 - Grey Wolves
5. Заглавие: Battle of the Atlantic
       Част (епизод): Episode 02 - Keeping Secrets
6. Заглавие: Battle of the Atlantic
       Част (епизод): Episode 03 - The Hunted
7. Заглавие: Citizеnfour / Гражданин Четири (2014)
       Част (епизод): Citizenfour
8. Заглавие: Conquerors: Napoleon Bonaparte
       Част (епизод): Conquerors: Napoleon Bonaparte
9. Заглавие: David Wilcock - The 2012 Enigma / Дейвид Уилкок - Загадката 2012 (2008)
       Част (епизод): The 2012 Enigma
10. Заглавие: Elizabeth (David Starkey's)
       Част (епизод): Episode 03 - Heart of a King
11. Заглавие: Elizabeth (David Starkey's)
       Част (епизод): Episode 04 - Gloriana
12. Заглавие: EU for U / Европейски съюз за Украйна (2016)
       Част (епизод): EU for U
13. Заглавие: Jim Humble - The Story behind MMS / Джим Хъмбъл - Историята зад Чудотворния минерален разтвор (2008)
       Част (епизод): Jim Humble - The Story behind MMS
14. Заглавие: Jim Humble - The Story behind MMS / Джим Хъмбъл - Историята зад Чудотворния минерален разтвор (2008)
       Част (епизод): Meet Me In Niamey - A Jim Humble Adventure
15. Заглавие: Jim Humble - The Story behind MMS / Джим Хъмбъл - Историята зад Чудотворния минерален разтвор (2008)
       Част (епизод): Project Camelot interviews Jim Humble
16. Заглавие: Klaus Dona - The Hidden History of the Human Race
       Част (епизод): Klaus Dona - The Hidden History of the Human Race
17. Заглавие: Marxian Class Analysis / Класов анализ на Маркс (2010)
       Част (епизод): Session 02
18. Заглавие: Marxian Class Analysis / Класов анализ на Маркс (2010)
       Част (епизод): Session 03
19. Заглавие: Marxian Class Analysis / Класов анализ на Маркс (2010)
       Част (епизод): Session 04
20. Заглавие: Marxian Class Analysis / Класов анализ на Маркс (2010)
       Част (епизод): Session 05
21. Заглавие: Marxian Economics - An intensive introduction - Richard Wolff / Марксистка икономика - Интензивен увод - Ричард Улф (2009)
       Част (епизод): Session 3
22. Заглавие: Marxian Economics - An intensive introduction - Richard Wolff / Марксистка икономика - Интензивен увод - Ричард Улф (2009)
       Част (епизод): Session 4
23. Заглавие: Napoleon
       Част (епизод): Episode 01 - To Destiny
24. Заглавие: Napoleon
       Част (епизод): Episode 02 - Mastering Luck
25. Заглавие: Napoleon
       Част (епизод): Episode 03 - Summit of Greatness
26. Заглавие: Napoleon
       Част (епизод): Episode 04 - The End
27. Заглавие: Occupying Our Future: Solutions to Capitalist Crisis (2012)
       Част (епизод): Occupying Our Future: Solutions to Capitalist Crisis
28. Заглавие: Palestine Is Still the Issue / Палестина все още е проблем (2002)
       Част (епизод): Palestine Is Still the Issue
29. Заглавие: Pearl Harbor: Legacy of Attack
       Част (епизод): Pearl Harbor: Legacy of Attack - Part 01
30. Заглавие: Pearl Harbor: Legacy of Attack
       Част (епизод): Pearl Harbor: Legacy of Attack - Part 02
31. Заглавие: Psychics
       Част (епизод): Unsolved Mysteries: Psychics - Part 01
32. Заглавие: Richard Wolff - Advanced and Applied Marxian Economics Intensive Course
       Част (епизод): Session 1
33. Заглавие: Richard Wolff - Advanced and Applied Marxian Economics Intensive Course
       Част (епизод): Session 2
34. Заглавие: Richard Wolff - Advanced and Applied Marxian Economics Intensive Course
       Част (епизод): Session 3
35. Заглавие: Richard Wolff - Advanced and Applied Marxian Economics Intensive Course
       Част (епизод): Session 4
36. Заглавие: Spirit Space / Духовен свят (2008)
       Част (епизод): Spirit Space
37. Заглавие: The Ascent of Money - Възходът на парите (2008)
       Част (епизод): Episode 02 - Human bondage
38. Заглавие: The Ascent of Money - Възходът на парите (2008)
       Част (епизод): Episode 03 - Blowing bubbles
39. Заглавие: The Ascent of Money - Възходът на парите (2008)
       Част (епизод): Episode 05 - Safe as houses
40. Заглавие: The Business of Being Born / Бизнесът да се родиш (2008)
       Част (епизод): The Business of Being Born
41. Заглавие: The Civil War / Американската ражданска война (1990)
       Част (епизод): Episode 1: The Cause (1861)
42. Заглавие: The First World War / Първата световна война (2003)
       Част (епизод): Episode 01 - To Arms 1914
43. Заглавие: The First World War / Първата световна война (2003)
       Част (епизод): Episode 02 - Under The Eagle 1914 to 1915
44. Заглавие: The First World War / Първата световна война (2003)
       Част (епизод): Episode 03 - Global.War.1914.to.1916
45. Заглавие: The First World War / Първата световна война (2003)
       Част (епизод): Episode 04 - Jihad 1914 to 1916
46. Заглавие: The First World War / Първата световна война (2003)
       Част (епизод): Episode 05 - Shackled to a Corpse 1914 to 1916
47. Заглавие: The First World War / Първата световна война (2003)
       Част (епизод): Episode 06 - Breaking the Deadlock 1915 to 1917
48. Заглавие: The First World War / Първата световна война (2003)
       Част (епизод): Episode 07 - Blockade 1916 to 1917
49. Заглавие: The First World War / Първата световна война (2003)
       Част (епизод): Episode 08 - Revolution 1917
50. Заглавие: The First World War / Първата световна война (2003)
       Част (епизод): Episode 09 - Germany's Last Gamble 1918
51. Заглавие: The First World War / Първата световна война (2003)
       Част (епизод): Episode 10 - War Without End
52. Заглавие: The Marketing of Madness: Are We all Insane? / Маркетинг на лудостта: Всички ли сме полудели? (2010)
       Част (епизод): The Marketing of Madness
53. Заглавие: The Nazis: A Warning from History (1997)
       Част (епизод): The Nazis: A Warning from History - Part 01
54. Заглавие: The Nazis: A Warning from History (1997)
       Част (епизод): The Nazis: A Warning from History - Part 02
55. Заглавие: The Nazis: A Warning from History (1997)
       Част (епизод): The Nazis: A Warning from History - Part 03
56. Заглавие: The Nazis: A Warning from History (1997)
       Част (епизод): The Nazis: A Warning from History - Part 04
57. Заглавие: The Nazis: A Warning from History (1997)
       Част (епизод): The Nazis: A Warning from History - Part 05
58. Заглавие: The Nazis: A Warning from History (1997)
       Част (епизод): The Nazis: A Warning from History - Part 06
59. Заглавие: The Revolution Business (2011)
       Част (епизод): The Revolution Business
60. Заглавие: The Road to War
       Част (епизод): Episode 01 - The Road to War
61. Заглавие: The Road to War
       Част (епизод): Episode 02 - The Road to War
62. Заглавие: The Road to War
       Част (епизод): Episode 03 - The Road to War
63. Заглавие: The Road to War
       Част (епизод): Episode 04 - The Road to War
64. Заглавие: The Secret World of US Election / Тайният свят на американските избори (2016)
       Част (епизод): The Secret World of US Election
65. Заглавие: The Source Field Investigations / Изследвания върху полето на източника (2011)
       Част (епизод): The Source Field Investigations
66. Заглавие: The Untold History of the United States / Неразказаната история на САЩ (2012)
       Част (епизод): Prequel A
67. Заглавие: The Untold History of the United States / Неразказаната история на САЩ (2012)
       Част (епизод): Prequel B
68. Заглавие: The Untold History of the United States / Неразказаната история на САЩ (2012)
       Част (епизод): Episode 01 - World War II
69. Заглавие: The Untold History of the United States / Неразказаната история на САЩ (2012)
       Част (епизод): Episode 02 - Roosevelt, Truman and Wallace
70. Заглавие: The Untold History of the United States / Неразказаната история на САЩ (2012)
       Част (епизод): Episode 03 - The Bomb
71. Заглавие: The Untold History of the United States / Неразказаната история на САЩ (2012)
       Част (епизод): Episode 04 - The Cold War 1945 - 1950
72. Заглавие: The Untold History of the United States / Неразказаната история на САЩ (2012)
       Част (епизод): Episode 05 - The 50s-Eisenhower, the Bomb and the Third World
73. Заглавие: The Untold History of the United States / Неразказаната история на САЩ (2012)
       Част (епизод): Episode 10 - Bush and Obama - Age of Terror
74. Заглавие: The War That Made America (2006)
       Част (епизод): Part 1
75. Заглавие: The War That Made America (2006)
       Част (епизод): Part 2
76. Заглавие: The War That Made America (2006)
       Част (епизод): Part 3
77. Заглавие: The War That Made America (2006)
       Част (епизод): Part 4
78. Заглавие: The Weight of Chains (2010)
       Част (епизод): The Weight of Chains
79. Заглавие: Tough Guise: Violence, Media and the Crisis in Masculinity / Тежкари: Извращаващи медии и криза в мъжествеността (1999)
       Част (епизод): Tough Guise: Violence, Media and the Crisis in Masculinity
80. Заглавие: War and Civilization - Blood and Iron
       Част (епизод): War and Civilization - Blood and Iron
81. Заглавие: War of the Century
       Част (епизод): Episode 01 - War of the Century
82. Заглавие: War of the Century
       Част (епизод): Episode 02 - War of the Century
83. Заглавие: War of the Century
       Част (епизод): Episode 03 - War of the Century
84. Заглавие: War of the Century
       Част (епизод): Episode 04 - War of the Century
85. Заглавие: Where to Invade Next / Кого да нападнем сега (2015)
       Част (епизод): Where to Invade Next