Преведени филми от Lighthammer :

1. Заглавие: 13th / 13-тата поправка (2016)
       Част (епизод): 13th
2. Заглавие: 2012 - Return to Camelot / 2012 - Завръщане в Камелот (2009)
       Част (епизод): 2012 - Return to Camelot
3. Заглавие: An Ocean of Lies on Venezuela / Океан от лъжи за Венецуела (2019)
       Част (епизод): An Ocean of Lies on Venezuela
4. Заглавие: And Forgive Them Their Debts / …И опрости дълговете им (2019)
       Част (епизод): And Forgive Them Their Debts
5. Заглавие: Andreas Kalcker - Forbidden Health (MMS conference) / Андреас Калкер - Забраненото здраве (конференция за ММС) (2012)
       Част (епизод): Andreas Kalcker - Forbidden Health
6. Заглавие: Apartheid Did Not Die / Апартейдът не умря (1998)
       Част (епизод): Apartheid Did Not Die
7. Заглавие: Battle of the Atlantic
       Част (епизод): Episode 01 - Grey Wolves
8. Заглавие: Battle of the Atlantic
       Част (епизод): Episode 02 - Keeping Secrets
9. Заглавие: Battle of the Atlantic
       Част (епизод): Episode 03 - The Hunted
10. Заглавие: Breaking the Silence: Truth And Lies In The War On Terror (2003)
       Част (епизод): Breaking the Silence: Truth And Lies In The War On Terror
11. Заглавие: Carl Sagan on Climate as an Emerging Issue/Карл Сейгън за климата (1990)
       Част (епизод): Carl Sagan on Climate as an Emerging Issue
12. Заглавие: Charlottesville Race and Terror / Шарлътсвил: Раса и терор (2017)
       Част (епизод): Charlottesville Race and Terror
13. Заглавие: China’s Digital Detox / Китайски лек за компютърна зависимост (2016)
       Част (епизод): China’s Digital Detox
14. Заглавие: Citizеnfour / Гражданин Четири (2014)
       Част (епизод): Citizenfour
15. Заглавие: Conquerors: Napoleon Bonaparte
       Част (епизод): Conquerors: Napoleon Bonaparte
16. Заглавие: Conversations with a Working Man / Разговори с един работник (1971)
       Част (епизод): Conversations with a Working Man
17. Заглавие: Coronavirus is Worse Than a Bomb / Коронавирусът е по-лош от бомба (2020)
       Част (епизод): Italy to prioritise patients with highest chance of survival
18. Заглавие: David Wilcock - The 2012 Enigma / Дейвид Уилкок - Загадката 2012 (2008)
       Част (епизод): The 2012 Enigma
19. Заглавие: Debt: The Politics and Economics of Restructuring / Дългове и остеритет (2012)
       Част (епизод): Debt: The Politics and Economics of Restructuring
20. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2016)
       Част (епизод): юли 2016
21. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2016)
       Част (епизод): август 2016
22. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2016)
       Част (епизод): септември 2016
23. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2016)
       Част (епизод): октомври 2016
24. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2016)
       Част (епизод): ноември 2016
25. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2016)
       Част (епизод): декември 2016
26. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2017)
       Част (епизод): януари 2017
27. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2017)
       Част (епизод): февруари 2017
28. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2017)
       Част (епизод): март 2017
29. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2017)
       Част (епизод): април 2017
30. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2017)
       Част (епизод): май 2017
31. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2017)
       Част (епизод): юли 2017
32. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2017)
       Част (епизод): август 2017
33. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2017)
       Част (епизод): септември 2017
34. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2017)
       Част (епизод): октомври 2017
35. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2017)
       Част (епизод): ноември 2017
36. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2017)
       Част (епизод): декември 2017
37. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2018)
       Част (епизод): септември-II 2018
38. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2018)
       Част (епизод): януари 2018
39. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2018)
       Част (епизод): март 2018
40. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2018)
       Част (епизод): май 2018 - Маркс
41. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2018)
       Част (епизод): юли 2018 - Тръмп
42. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2018)
       Част (епизод): юли-II 2018
43. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2018)
       Част (епизод): ноември-I 2018
44. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2018)
       Част (епизод): ноември-II 2018
45. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2018)
       Част (епизод): септември-I 2018
46. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2019)
       Част (епизод): януари 2019 - 1
47. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2019)
       Част (епизод): януари 2019 - 2
48. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2019)
       Част (епизод): март 2019 - 1
49. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2019)
       Част (епизод): март 2019 - 2
50. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2019)
       Част (епизод): май 2019 - 1
51. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2019)
       Част (епизод): май 2019 - 2
52. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2019)
       Част (епизод): юли 2019 - 1
53. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2019)
       Част (епизод): юли 2019 - 2
54. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2019)
       Част (епизод): септември 2019 - 1
55. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2019)
       Част (епизод): септември 2019 - 2
56. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2019)
       Част (епизод): ноември 2019 - 1
57. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2019)
       Част (епизод): ноември 2019 - 2
58. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2020)
       Част (епизод): юли 2020
59. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2020)
       Част (епизод): септември 2020
60. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2020)
       Част (епизод): ноември 2020 - 1
61. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2020)
       Част (епизод): ноември 2020 - 2
62. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2020)
       Част (епизод): януари 2020 - 1
63. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2020)
       Част (епизод): януари 2020 - 2
64. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2020)
       Част (епизод): март 2020
65. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2020)
       Част (епизод): май 2020
66. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2021)
       Част (епизод): януари 2021
67. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2021)
       Част (епизод): март 2021 - 1
68. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2021)
       Част (епизод): март 2021 - 2
69. Заглавие: Elizabeth (David Starkey's)
       Част (епизод): Episode 03 - Heart of a King
70. Заглавие: Elizabeth (David Starkey's)
       Част (епизод): Episode 04 - Gloriana
71. Заглавие: Empire Files
       Част (епизод): Constituent Assembly Dictatorship or Democracy in Venezuela
72. Заглавие: Empire Files: What the Russian Revolution Proved Possible / Имперски досиета – Какво постигна Руската революция (2017)
       Част (епизод): What the Russian Revolution Proved Possible
73. Заглавие: EU for U / Европейски съюз за Украйна (2016)
       Част (епизод): EU for U
74. Заглавие: Euromania / Евромания (2014)
       Част (епизод): Euromania
75. Заглавие: Fahrenheit 11/9 / Фаренхайт 11/9 (2018)
       Част (епизод): Fahrenheit 11/9
76. Заглавие: First Rousseff Interview Since Impeachmen / Интервю с Дилма Русеф (2016)
       Част (епизод): First Rousseff Interview Since Impeachmen
77. Заглавие: Flying the Flag, Arming the World / В името на родината въоръжаваме света (1994)
       Част (епизод): Flying the Flag, Arming the World
78. Заглавие: Glenn Greenwald Interviews Brazils ex-President Lula From Prison
       Част (епизод): Glenn Greenwald Interviews Brazils ex-President Lula From Prison
79. Заглавие: Golden gamble / Златен хазарт (2017)
       Част (епизод): Golden Gamble
80. Заглавие: Her War Women Vs. ISIS / Нейната война: Жени срещу Ислямска държава (2015)
       Част (епизод): Her War Women Vs. ISIS
81. Заглавие: Hikikomori Loveless / Хикикомори: Необичани (2018)
       Част (епизод): Hikikomori Loveless
82. Заглавие: How Capitalism is Killing Itself / Как капитализмът се самоубива (2016)
       Част (епизод): How Capitalism is Killing Itself
83. Заглавие: Hunting Boko Haram / На лов за Боко Харам (2018)
       Част (епизод): Hunting Boko Haram
84. Заглавие: Japan Behind the Mask / Япония зад маската (1987)
       Част (епизод): Japan Behind the Mask
85. Заглавие: Jim Humble - The Story behind MMS / Джим Хъмбъл - Историята зад Чудотворния минерален разтвор (2008)
       Част (епизод): Jim Humble - The Story behind MMS
86. Заглавие: Jim Humble - The Story behind MMS / Джим Хъмбъл - Историята зад Чудотворния минерален разтвор (2008)
       Част (епизод): Meet Me In Niamey - A Jim Humble Adventure
87. Заглавие: Jim Humble - The Story behind MMS / Джим Хъмбъл - Историята зад Чудотворния минерален разтвор (2008)
       Част (епизод): Project Camelot interviews Jim Humble
88. Заглавие: Klaus Dona - The Hidden History of the Human Race
       Част (епизод): Klaus Dona - The Hidden History of the Human Race
89. Заглавие: Life Under Lockdown / Живот под карантина (2020)
       Част (епизод): Life Under Lockdown
90. Заглавие: Machines / Машини (2016)
       Част (епизод): Machines
91. Заглавие: Maradona by Kusturica / Марадона през очите на Кустурица (2008)
       Част (епизод): Maradona by Kusturica
92. Заглавие: Marxian Class Analysis / Класов анализ на Маркс (2010)
       Част (епизод): Session 02
93. Заглавие: Marxian Class Analysis / Класов анализ на Маркс (2010)
       Част (епизод): Session 03
94. Заглавие: Marxian Class Analysis / Класов анализ на Маркс (2010)
       Част (епизод): Session 04
95. Заглавие: Marxian Class Analysis / Класов анализ на Маркс (2010)
       Част (епизод): Session 05
96. Заглавие: Marxian Economics - An intensive introduction - Richard Wolff / Марксистка икономика - Интензивен увод - Ричард Улф (2009)
       Част (епизод): Session 3
97. Заглавие: Marxian Economics - An intensive introduction - Richard Wolff / Марксистка икономика - Интензивен увод - Ричард Улф (2009)
       Част (епизод): Session 4
98. Заглавие: Nanjing / Нанкин: Един град с нула нови случаи на Ковид-19 (2020)
       Част (епизод): Nanjing
99. Заглавие: Naomi Klein and Jeremy Corbyn - How to Get The World We Want (2018)
       Част (епизод): How to Get The World We Want
100. Заглавие: Napoleon
       Част (епизод): Episode 01 - To Destiny
101. Заглавие: Napoleon
       Част (епизод): Episode 02 - Mastering Luck
102. Заглавие: Napoleon
       Част (епизод): Episode 03 - Summit of Greatness
103. Заглавие: Napoleon
       Част (епизод): Episode 04 - The End
104. Заглавие: Nils Melzer examines the case of Julian Assange (2020)
       Част (епизод): Nils Melzer examines the case of Julian Assange
105. Заглавие: No Way Back / Няма връщане назад (2020)
       Част (епизод): Episode 1 - Space Debris. When space pollution poses existential threat
106. Заглавие: No Way Back / Няма връщане назад (2020)
       Част (епизод): Episode 2 - Trash. Inside the global waste crisis
107. Заглавие: No Way Back / Няма връщане назад (2020)
       Част (епизод): Episode 3 - Heat. Climate change’s effects and workable solutions
108. Заглавие: No Way Back / Няма връщане назад (2020)
       Част (епизод): Episode 4 - Water
109. Заглавие: No Way Back / Няма връщане назад (2020)
       Част (епизод): Episode 5 - The Animal Kingdom
110. Заглавие: Occupying Our Future: Solutions to Capitalist Crisis (2012)
       Част (епизод): Occupying Our Future: Solutions to Capitalist Crisis
111. Заглавие: Palestine Is Still the Issue / Палестина все още е проблем (2002)
       Част (епизод): Palestine Is Still the Issue
112. Заглавие: Pearl Harbor: Legacy of Attack
       Част (епизод): Pearl Harbor: Legacy of Attack - Part 01
113. Заглавие: Pearl Harbor: Legacy of Attack
       Част (епизод): Pearl Harbor: Legacy of Attack - Part 02
114. Заглавие: Prime or Crime Minister? / Нетаняху – премиер или мародер? (2018)
       Част (епизод): Netanyahu: Prime or Crime Minister?
115. Заглавие: Psychics
       Част (епизод): Unsolved Mysteries: Psychics - Part 01
116. Заглавие: Redacted Tonight with Lee Camp / Вечерни новини с Лий Кемп
       Част (епизод): Climate Change
117. Заглавие: Redacted Tonight with Lee Camp / Вечерни новини с Лий Кемп
       Част (епизод): Stand Up
118. Заглавие: Redacted Tonight with Lee Camp / Вечерни новини с Лий Кемп
       Част (епизод): Episode 1 - Mix
119. Заглавие: Redacted Tonight with Lee Camp / Вечерни новини с Лий Кемп
       Част (епизод): Episode 2 - Mix
120. Заглавие: Redacted Tonight with Lee Camp / Вечерни новини с Лий Кемп
       Част (епизод): Episode 3 - Mix
121. Заглавие: Redacted Tonight with Lee Camp / Вечерни новини с Лий Кемп
       Част (епизод): Episode 4 - Mix
122. Заглавие: Redacted Tonight with Lee Camp / Вечерни новини с Лий Кемп
       Част (епизод): Episode 5 - Mix
123. Заглавие: Redacted Tonight with Lee Camp / Вечерни новини с Лий Кемп
       Част (епизод): Episode 6 - Mix
124. Заглавие: Redacted Tonight with Lee Camp / Вечерни новини с Лий Кемп
       Част (епизод): Episode 7 - Mix
125. Заглавие: Remembrance / Памет (2018)
       Част (епизод): Remembrance
126. Заглавие: Requiem for the American Dream / Реквием за американската мечта (2015)
       Част (епизод): Requiem for the American Dream
127. Заглавие: Revolution: 100 years young / Революцията – стогодишна девойка (2017)
       Част (епизод): Revolution: 100 years young
128. Заглавие: Richard Wolff - Advanced and Applied Marxian Economics Intensive Course
       Част (епизод): Session 1
129. Заглавие: Richard Wolff - Advanced and Applied Marxian Economics Intensive Course
       Част (епизод): Session 2
130. Заглавие: Richard Wolff - Advanced and Applied Marxian Economics Intensive Course
       Част (епизод): Session 3
131. Заглавие: Richard Wolff - Advanced and Applied Marxian Economics Intensive Course
       Част (епизод): Session 4
132. Заглавие: Richard Wolff mix
       Част (епизод): Ричард Улф на барикадите
133. Заглавие: Richard Wolff mix
       Част (епизод): Worker Coops and a New Strategy for Labor
134. Заглавие: Richard Wolff mix
       Част (епизод): Taxes
135. Заглавие: Richard Wolff mix
       Част (епизод): Global Capitalism
136. Заглавие: Richard Wolff mix (2018)
       Част (епизод): Personal Story
137. Заглавие: Richard Wolff mix (2018)
       Част (епизод): Are We A Depression Away From Fascist America
138. Заглавие: Security Analysis of Estonias Internet Voting System (2015)
       Част (епизод): Анализ на сигурността в електронната избирателна система на Естония
139. Заглавие: Sex In Japan: Dying For Company / Сексът в Япония: Да умреш за фирмата (2018)
       Част (епизод): Sex In Japan: Dying For Company
140. Заглавие: Spirit Space / Духовен свят (2008)
       Част (епизод): Spirit Space
141. Заглавие: The Ascent of Money - Възходът на парите (2008)
       Част (епизод): Episode 02 - Human bondage
142. Заглавие: The Ascent of Money - Възходът на парите (2008)
       Част (епизод): Episode 03 - Blowing bubbles
143. Заглавие: The Ascent of Money - Възходът на парите (2008)
       Част (епизод): Episode 05 - Safe as houses
144. Заглавие: The Ascent of Money - Възходът на парите (2008)
       Част (епизод): Episode 06 - Chimerica
145. Заглавие: The Assange Story / Историята на Асанж (2020)
       Част (епизод): The Assange Story
146. Заглавие: The Business of Being Born / Бизнесът да се родиш (2008)
       Част (епизод): The Business of Being Born
147. Заглавие: The Civil War / Американската ражданска война (1990)
       Част (епизод): Episode 1: The Cause (1861)
148. Заглавие: The Civil War / Американската ражданска война (1990)
       Част (епизод): Episode 2: A Very Bloody Affair (1862)
149. Заглавие: The Civil War / Американската ражданска война (1990)
       Част (епизод): Episode 3: Forever Free (1862)
150. Заглавие: The Civil War / Американската ражданска война (1990)
       Част (епизод): Episode 4: Simply Murder (1863)
151. Заглавие: The Civil War / Американската ражданска война (1990)
       Част (епизод): Episode 5: The Universe of Battle (1863)
152. Заглавие: The Civil War / Американската ражданска война (1990)
       Част (епизод): Episode 6: Valley of the Shadow of Death (1864)
153. Заглавие: The Civil War / Американската ражданска война (1990)
       Част (епизод): Episode 7: Most Hallowed Ground (1864)
154. Заглавие: The Civil War / Американската ражданска война (1990)
       Част (епизод): Episode 8: War Is All Hell (1865)
155. Заглавие: The Civil War / Американската ражданска война (1990)
       Част (епизод): Episode 9: The Better Angels of Our Nature (1865)
156. Заглавие: The Coming War on China / Предстоящата война срещу Китай (2016)
       Част (епизод): The Coming War on China
157. Заглавие: The Devil We Know / Дяволът, който познаваме (2018)
       Част (епизод): The Devil We Know
158. Заглавие: The Dirty War On The NHS / Подлата война срещу държавното здравеопазване (2019)
       Част (епизод): The Dirty War On The NHS
159. Заглавие: The Edge of Democracy / На ръба на демокрацията (2019)
       Част (епизод): The Edge of Democracy
160. Заглавие: The Euro Has Never Been More Problematic - Yanis Varoufakis / Еврото (2019)
       Част (епизод): The Euro Has Never Been More Problematic
161. Заглавие: The Fight Against ISIS in Syria And Iraq / Борбата срещу Ислямска държава (2015)
       Част (епизод): The Fight Against ISIS in Syria And Iraq
162. Заглавие: The First World War / Първата световна война (2003)
       Част (епизод): Episode 01 - To Arms 1914
163. Заглавие: The First World War / Първата световна война (2003)
       Част (епизод): Episode 02 - Under The Eagle 1914 to 1915
164. Заглавие: The First World War / Първата световна война (2003)
       Част (епизод): Episode 03 - Global.War.1914.to.1916
165. Заглавие: The First World War / Първата световна война (2003)
       Част (епизод): Episode 04 - Jihad 1914 to 1916
166. Заглавие: The First World War / Първата световна война (2003)
       Част (епизод): Episode 05 - Shackled to a Corpse 1914 to 1916
167. Заглавие: The First World War / Първата световна война (2003)
       Част (епизод): Episode 06 - Breaking the Deadlock 1915 to 1917
168. Заглавие: The First World War / Първата световна война (2003)
       Част (епизод): Episode 07 - Blockade 1916 to 1917
169. Заглавие: The First World War / Първата световна война (2003)
       Част (епизод): Episode 08 - Revolution 1917
170. Заглавие: The First World War / Първата световна война (2003)
       Част (епизод): Episode 09 - Germany's Last Gamble 1918
171. Заглавие: The First World War / Първата световна война (2003)
       Част (епизод): Episode 10 - War Without End
172. Заглавие: The Lockdown: One Month in Wuhan / Изолацията: Един месец в Ухан (2020)
       Част (епизод): The Lockdown: One Month in Wuhan
173. Заглавие: The Marketing of Madness: Are We all Insane? / Маркетинг на лудостта: Всички ли сме полудели? (2010)
       Част (епизод): The Marketing of Madness
174. Заглавие: The Nazis: A Warning from History (1997)
       Част (епизод): The Nazis: A Warning from History - Part 01
175. Заглавие: The Nazis: A Warning from History (1997)
       Част (епизод): The Nazis: A Warning from History - Part 02
176. Заглавие: The Nazis: A Warning from History (1997)
       Част (епизод): The Nazis: A Warning from History - Part 03
177. Заглавие: The Nazis: A Warning from History (1997)
       Част (епизод): The Nazis: A Warning from History - Part 04
178. Заглавие: The Nazis: A Warning from History (1997)
       Част (епизод): The Nazis: A Warning from History - Part 05
179. Заглавие: The Nazis: A Warning from History (1997)
       Част (епизод): The Nazis: A Warning from History - Part 06
180. Заглавие: The New Corporation: The Unfortunately Necessary Sequel / Новата корпорация: Едно нужно продължение (2020)
       Част (епизод): The New Corporation
181. Заглавие: The Putin Interviews / Интервюта с Путин (2017)
       Част (епизод): Episode 1
182. Заглавие: The Putin Interviews / Интервюта с Путин (2017)
       Част (епизод): Episode 2
183. Заглавие: The Putin Interviews / Интервюта с Путин (2017)
       Част (епизод): Episode 3
184. Заглавие: The Putin Interviews / Интервюта с Путин (2017)
       Част (епизод): Episode 4
185. Заглавие: The Revolution Business (2011)
       Част (епизод): The Revolution Business
186. Заглавие: The Road to War
       Част (епизод): Episode 01 - The Road to War
187. Заглавие: The Road to War
       Част (епизод): Episode 02 - The Road to War
188. Заглавие: The Road to War
       Част (епизод): Episode 03 - The Road to War
189. Заглавие: The Road to War
       Част (епизод): Episode 04 - The Road to War
190. Заглавие: The Secret World of US Election / Тайният свят на американските избори (2016)
       Част (епизод): The Secret World of US Election
191. Заглавие: The Source Field Investigations / Изследвания върху полето на източника (2011)
       Част (епизод): The Source Field Investigations
192. Заглавие: The Untold History of the United States / Неразказаната история на САЩ (2012)
       Част (епизод): Prequel A
193. Заглавие: The Untold History of the United States / Неразказаната история на САЩ (2012)
       Част (епизод): Prequel B
194. Заглавие: The Untold History of the United States / Неразказаната история на САЩ (2012)
       Част (епизод): Episode 01 - World War II
195. Заглавие: The Untold History of the United States / Неразказаната история на САЩ (2012)
       Част (епизод): Episode 02 - Roosevelt, Truman and Wallace
196. Заглавие: The Untold History of the United States / Неразказаната история на САЩ (2012)
       Част (епизод): Episode 03 - The Bomb
197. Заглавие: The Untold History of the United States / Неразказаната история на САЩ (2012)
       Част (епизод): Episode 04 - The Cold War 1945 - 1950
198. Заглавие: The Untold History of the United States / Неразказаната история на САЩ (2012)
       Част (епизод): Episode 05 - The 50s-Eisenhower, the Bomb and the Third World
199. Заглавие: The Untold History of the United States / Неразказаната история на САЩ (2012)
       Част (епизод): Episode 10 - Bush and Obama - Age of Terror
200. Заглавие: The War That Made America (2006)
       Част (епизод): Part 1
201. Заглавие: The War That Made America (2006)
       Част (епизод): Part 2
202. Заглавие: The War That Made America (2006)
       Част (епизод): Part 3
203. Заглавие: The War That Made America (2006)
       Част (епизод): Part 4
204. Заглавие: The Weight of Chains (2010)
       Част (епизод): The Weight of Chains
205. Заглавие: The Weight of Chains 2 / Тежестта на оковите – 2 (2014)
       Част (епизод): The Weight of Chains 2
206. Заглавие: The Weight of Chains 3 / Тежестта на оковите – 3 (2019)
       Част (епизод): The Weight of Chains 3
207. Заглавие: The Wobblies / Уоблитата (1979)
       Част (епизод): The Wobblies
208. Заглавие: Tough Guise 2: Violence, Manhood & American Culture / Мъжкари 2 (2013)
       Част (епизод): Tough Guise 2: Violence, Manhood & American Culture
209. Заглавие: Tough Guise: Violence, Media and the Crisis in Masculinity / Тежкари: Извращаващи медии и криза в мъжествеността (1999)
       Част (епизод): Tough Guise: Violence, Media and the Crisis in Masculinity
210. Заглавие: Vietnam: The Last Battle / Виетнам: Последната битка(1995)
       Част (епизод): Vietnam: The Last Battle
211. Заглавие: War and Civilization - Blood and Iron
       Част (епизод): War and Civilization - Blood and Iron
212. Заглавие: War of the Century
       Част (епизод): Episode 01 - War of the Century
213. Заглавие: War of the Century
       Част (епизод): Episode 02 - War of the Century
214. Заглавие: War of the Century
       Част (епизод): Episode 03 - War of the Century
215. Заглавие: War of the Century
       Част (епизод): Episode 04 - War of the Century
216. Заглавие: Where Childhood Died / Там, където детството умря (2019)
       Част (епизод): Where Childhood Died
217. Заглавие: Where to Invade Next / Кого да нападнем сега (2015)
       Част (епизод): Where to Invade Next
218. Заглавие: World Health Organization: Bad Guy or Fall Guy? / Световната здравна организация – виновник или изкупителна жертва? (2020)
       Част (епизод): World Health Organization: Bad Guy or Fall Guy?
219. Заглавие: Yanis Varoufakis and Joseph Stiglitz / Джоузеф Стиглиц и Янис Варуфакис (2015)
       Част (епизод): Yanis Varoufakis and Joseph Stiglitz
220. Заглавие: Zap! The Weapon is Food / Храната е оръжие (1976)
       Част (епизод): The Weapon is Food
221. Заглавие: За кризите и възможностите – Янис Варуфакис (2020)
       Част (епизод): За кризите и възможностите
222. Заглавие: История на неолибералната икономика – Майкъл Хъдсън (2019)
       Част (епизод): The History of Neoliberal Economics
223. Заглавие: Реч на Джон Пилджър в защита на Джулиан Асанж (2019)
       Част (епизод): Реч на Джон Пилджър в защита на Джулиан Асанж