Преведени филми от Lomion :

1. Заглавие: Ancient Aliens - Season 4 / Извънземни в древността - Сезон 4 (2012)
       Част (епизод): Episode 07 - Aliens and Bigfoot
2. Заглавие: Ancient Aliens - Season 4 / Извънземни в древността - Сезон 4 (2012)
       Част (епизод): Episode 09 - The Time Travelers
3. Заглавие: Ancient Aliens - Season 4 / Извънземни в древността - Сезон 4 (2012)
       Част (епизод): Episode 10 - Aliens and Dinosaurs
4. Заглавие: Ancient Aliens - Season 5 / Извънземни в древността - Сезон 5 (2013)
       Част (епизод): Episode 09 - Strange Abductions
5. Заглавие: Ancient Aliens - Season 5 / Извънземни в древността - Сезон 5 (2013)
       Част (епизод): Episode 10 - The Von Daniken Legacy
6. Заглавие: Ancient Aliens - Season 5 / Извънземни в древността - Сезон 5 (2013)
       Част (епизод): Episode 11 - The Viking Gods
7. Заглавие: Ancient Aliens - Season 5 / Извънземни в древността - Сезон 5 (2013)
       Част (епизод): Episode 12 - The Monoliths