Преведени филми от Megatron :

1. Заглавие: Ancient Aliens - Season 3 / Извънземни в древността - Сезон 3 (2011)
       Част (епизод): Episode 13 - Aliens and the Secret Code
2. Заглавие: Ancient Aliens - Season 3 / Извънземни в древността - Сезон 3 (2011)
       Част (епизод): Episode 15 - Aliens, Gods and Heroes
3. Заглавие: Ancient Aliens - Season 4 / Извънземни в древността - Сезон 4 (2012)
       Част (епизод): Episode 03 - The Greys
4. Заглавие: Ancient Aliens - Season 4 / Извънземни в древността - Сезон 4 (2012)
       Част (епизод): Episode 04 - Aliens and Mega Disasters
5. Заглавие: Ancient Aliens - Season 4 / Извънземни в древността - Сезон 4 (2012)
       Част (епизод): Episode 05 - The NASA Connection
6. Заглавие: Ancient Aliens - Season 4 / Извънземни в древността - Сезон 4 (2012)
       Част (епизод): Episode 02 - The Doomsday Prophecies
7. Заглавие: Ancient Aliens - Season 5 / Извънземни в древността - Сезон 5 (2013)
       Част (епизод): Episode 01 - Secrets of the Pyramids
8. Заглавие: Ancient Aliens - Season 5 / Извънземни в древността - Сезон 5 (2013)
       Част (епизод): Episode 02 - Aliens and Cover Ups
9. Заглавие: Ancient Aliens - Season 5 / Извънземни в древността - Сезон 5 (2013)
       Част (епизод): Episode 03 - Alien Power Plants
10. Заглавие: Ancient Aliens - Season 5 / Извънземни в древността - Сезон 5 (2013)
       Част (епизод): Episode 04 - Destination Orion
11. Заглавие: Ancient Aliens - Season 5 / Извънземни в древността - Сезон 5 (2013)
       Част (епизод): Episode 05 - The Einstein Factor
12. Заглавие: Ancient Aliens - Season 5 / Извънземни в древността - Сезон 5 (2013)
       Част (епизод): Episode 06 - Secrets of the Tombs
13. Заглавие: Ancient Aliens - Season 5 / Извънземни в древността - Сезон 5 (2013)
       Част (епизод): Episode 07 - Prophets and Prophecies
14. Заглавие: Ancient Aliens - Season 5 / Извънземни в древността - Сезон 5 (2013)
       Част (епизод): Episode 08 - Beyond Nazca
15. Заглавие: Ancient Aliens - Season 6 / Извънземни в древността - Сезон 6 (2013)
       Част (епизод): Episode 01 - The Power of Three
16. Заглавие: Ancient Aliens - Season 6 / Извънземни в древността - Сезон 6 (2013)
       Част (епизод): Episode 02 - The Crystal Sкulls
17. Заглавие: Ancient Aliens - Season 6 / Извънземни в древността - Сезон 6 (2013)
       Част (епизод): Episode 03 - The Anunnaki Connection
18. Заглавие: Ancient Aliens - Season 6 / Извънземни в древността - Сезон 6 (2013)
       Част (епизод): Episode 04 - Magic of the Gods