Преведени филми от Mogol :

1. Заглавие: Blood, sweat and luxuries (2010)
       Част (епизод): Episode 01
2. Заглавие: Blood, sweat and luxuries (2010)
       Част (епизод): Episode 02
3. Заглавие: Blood, sweat and luxuries (2010)
       Част (епизод): Episode 03
4. Заглавие: Blood, sweat and luxuries (2010)
       Част (епизод): Episode 04
5. Заглавие: Blood, sweat and luxuries (2010)
       Част (епизод): Episode 05