Преведени филми от Naturela :

1. Заглавие: The Other Side Of AIDS / Другата страна на СПИН (2004)
       Част (епизод): Тhe Other Side Of AIDS
2. Заглавие: Vaccination - The Hidden Truth / Ваксинациите - скритата истина (1998)
       Част (епизод): Vaccination - The Hidden Truth