Преведени филми от Nikter :

1. Заглавие: A Crude Awakening - The Oil Crash / Грубо събуждане - Нефтената катастрофа (2006)
       Част (епизод): A Crude Awakening - The Oil Crash
2. Заглавие: Krakatoa - The Last Days (Volcano of Destruction)
       Част (епизод): Krakatoa - The Last Days (Volcano of Destruction)
3. Заглавие: The Art of Piano - Great Pianists of 20th Century / Изкуството на пианото (2001)
       Част (епизод): Part 01
4. Заглавие: The Art of Piano - Great Pianists of 20th Century / Изкуството на пианото (2001)
       Част (епизод): Part 02
5. Заглавие: The Art of Violin - Devil's Instrument / Изкуството на цигулката (2000)
       Част (епизод): Part 01
6. Заглавие: The Art of Violin - Devil's Instrument / Изкуството на цигулката (2000)
       Част (епизод): Part 02
7. Заглавие: This Is Kung Fu / Това е Кунг Фу(1983)
       Част (епизод): This Is Kung Fu
8. Заглавие: Trinity And Beyond The Atomic Bomb Movie
       Част (епизод): Trinity And Beyond The Atomic Bomb Movie