Преведени филми от POtty :

1. Заглавие: The Creation Of The Universe / Създаването на Вселената (1985)
       Част (епизод): The Creation Of The Universe - Part 01
2. Заглавие: The Creation Of The Universe / Създаването на Вселената (1985)
       Част (епизод): The Creation Of The Universe - Part 02
3. Заглавие: The Sun / Слънцето (2006)
       Част (епизод): The Sun