Преведени филми от Petar Petrov :

1. Заглавие: BBC Horizon - How Many People Can Live on Planet Earth? / Колко души могат да живеят на Земята? (2013)
       Част (епизод): BBC Horizon - How Many People Can Live on Planet Earth?