Преведени филми от Peter Petrov и Николай Терзиев :

1. Заглавие: National Geographic - Collapse / Колапсът (2010)
       Част (епизод): Collapse