Преведени филми от Petrakiz :

1. Заглавие: Capitalism: A Love Story / Капитализъм: Една любовна история (2009)
       Част (епизод): Capitalism: A Love Story
2. Заглавие: Inside Job (2010)
       Част (епизод): Inside Job