Преведени филми от Petya01 :

1. Заглавие: The Age of Stupid / Ерата на глупостта (2009)
       Част (епизод): The Age of Stupid