Преведени филми от Phoenix :

1. Заглавие: IMAX - Space Junk / Космически боклук (2012)
       Част (епизод): IMAX - Space Junk
2. Заглавие: Through the Wormhole - Season 2 (2011)
       Част (епизод): Episode 02 - Is There an Edge to the Universe?
3. Заглавие: Through the Wormhole - Season 2 (2011)
       Част (епизод): Episode 03 - Does Time Really Exist?
4. Заглавие: Through the Wormhole - Season 2 (2011)
       Част (епизод): Episode 06 - How Does the Universe Work?
5. Заглавие: Through the Wormhole - Season 2 (2011)
       Част (епизод): Episode 07 - Can We Travel Faster Than Light?
6. Заглавие: Through the Wormhole - Season 2 (2011)
       Част (епизод): Episode 08 - Can We Live Forever?