Преведени филми от RevengeUberAlles :

1. Заглавие: Speaking Freely Volume 1: John Perkins / Да поговорим свободно: Джон Пъркинс (2007)
       Част (епизод): Speaking Freely Volume 1: John Perkins