Преведени филми от Ripcho :

1. Заглавие: The Living Edens
       Част (епизод): Episode 07 - Palau
2. Заглавие: The Living Edens
       Част (епизод): Episode 08 - Madagascar
3. Заглавие: The Living Edens
       Част (епизод): Episode 09 - Borneo
4. Заглавие: The Living Edens
       Част (епизод): Episode 10 - Kakadu, Australia
5. Заглавие: The Living Edens
       Част (епизод): Episode 11 - South Georgia Island
6. Заглавие: The Living Edens
       Част (епизод): Episode 12 - Canyonlands
7. Заглавие: The Living Edens
       Част (епизод): Episode 13 - Kamchatka
8. Заглавие: The Living Edens
       Част (епизод): Episode 14 - Thailand
9. Заглавие: The Living Edens
       Част (епизод): Episode 15 - Ngorongoro
10. Заглавие: The Living Edens
       Част (епизод): Episode 17 - Yellowstone
11. Заглавие: The Living Edens
       Част (епизод): Episode 18 - Costa Rica
12. Заглавие: The Living Edens
       Част (епизод): Episode 24 - The Lost World