Преведени филми от Scavenger :

1. Заглавие: The search for Atlantis (a.k.a. Atlantis: The Lost Continent) / В търсене на Атлантида (2000)
       Част (епизод): The Search for Atlantis