Преведени филми от Scyther :

1. Заглавие: Curiosity / От любопитство (2011)
       Част (епизод): Did God Create the Universe?
2. Заглавие: Sirius / Сириус (2013)
       Част (епизод): Sirius