Преведени филми от Spark :

1. Заглавие: Space / Космос (2001)
       Част (епизод): Episode 01 - Star Stuff
2. Заглавие: Space / Космос (2001)
       Част (епизод): Episode 02 - Staying Alive
3. Заглавие: Space / Космос (2001)
       Част (епизод): Episode 03 - Black Holes
4. Заглавие: Space / Космос (2001)
       Част (епизод): Episode 04 - Are We Alone?
5. Заглавие: Space / Космос (2001)
       Част (епизод): Episode 05 - New Worlds
6. Заглавие: Space / Космос (2001)
       Част (епизод): Episode 06 - Boldly Go
7. Заглавие: The Blue Planet / Синята планета (2001)
       Част (епизод): Episode 01 - Ocean World
8. Заглавие: The Blue Planet / Синята планета (2001)
       Част (епизод): Episode 02 - The Deep
9. Заглавие: The Blue Planet / Синята планета (2001)
       Част (епизод): Episode 03 - Open Ocean
10. Заглавие: The Blue Planet / Синята планета (2001)
       Част (епизод): Episode 04 - Frozen Seas
11. Заглавие: The Blue Planet / Синята планета (2001)
       Част (епизод): Episode 05 - Seasonal Seas
12. Заглавие: The Blue Planet / Синята планета (2001)
       Част (епизод): Episode 06 - Coral Seas
13. Заглавие: The Blue Planet / Синята планета (2001)
       Част (епизод): Episode 07 - Tidal Seas
14. Заглавие: The Blue Planet / Синята планета (2001)
       Част (епизод): Episode 08 - Coasts
15. Заглавие: Walking with Beasts / Разходка с праисторическите зверове (2001)
       Част (епизод): Episode 01- New Dawn
16. Заглавие: Walking with Beasts / Разходка с праисторическите зверове (2001)
       Част (епизод): Episode 02 - Whale Killer
17. Заглавие: Walking with Beasts / Разходка с праисторическите зверове (2001)
       Част (епизод): Episode 03 - Land of Giants
18. Заглавие: Walking with Beasts / Разходка с праисторическите зверове (2001)
       Част (епизод): Episode 04 - Next of Kin
19. Заглавие: Walking with Beasts / Разходка с праисторическите зверове (2001)
       Част (епизод): Episode 05 - Sabre Tooth
20. Заглавие: Walking with Beasts / Разходка с праисторическите зверове (2001)
       Част (епизод): Episode 06 - Mammoth Journey