Преведени филми от Steve :

1. Заглавие: The Blue Planet / Синята планета (2001)
       Част (епизод): Extras 01 - Making Waves
2. Заглавие: The Blue Planet / Синята планета (2001)
       Част (епизод): Extras 02 - Deep Trouble
3. Заглавие: The Living Planet (1984)
       Част (епизод): Episode 01 - The Living Planet
4. Заглавие: The Living Planet (1984)
       Част (епизод): Episode 02 - The Living Planet
5. Заглавие: The Living Planet (1984)
       Част (епизод): Episode 03 - The Living Planet
6. Заглавие: The secret life of cats / Потайният живот на котките
       Част (епизод): The Secret Life of Cats