Преведени филми от Stony :

1. Заглавие: Beyond the summit / Отвъд върха (2000)
       Част (епизод): Beyond the Summit
2. Заглавие: Sugar - The Bitter Truth / Захарта - Горчивата истина (2009)
       Част (епизод): Sugar - The Bitter Truth