Преведени филми от StraightEse :

1. Заглавие: Arctic Tale / Северна Приказка (2007)
       Част (епизод): Arctic Tale
2. Заглавие: China: The Panda Adventure (2001)
       Част (епизод): China: The Panda Adventure
3. Заглавие: Conquistadors (2000)
       Част (епизод): Episode 01 - The Fall of the Aztecs
4. Заглавие: Conquistadors (2000)
       Част (епизод): Episode 02 - The Conquest of the Incas
5. Заглавие: Conquistadors (2000)
       Част (епизод): Episode 03 - The Search for El Dorado
6. Заглавие: Conquistadors (2000)
       Част (епизод): Episode 04 - All the World is Human
7. Заглавие: Earth / Земята (2007)
       Част (епизод): BBC - Earth
8. Заглавие: Egypt / Египет
       Част (епизод): Episode 01 - The Search for Tutankhamun
9. Заглавие: Egypt / Египет
       Част (епизод): Episode 02 - The Curse of Tutankhamun
10. Заглавие: Egypt / Египет
       Част (епизод): Episode 03 - The Pharaoh & The Showman
11. Заглавие: Egypt / Египет
       Част (епизод): Episode 04 - The Temple of the Sands
12. Заглавие: Egypt / Египет
       Част (епизод): Episode 05 - The Mystery of the Rosetta Stone
13. Заглавие: Egypt / Египет
       Част (епизод): Episode 06 - The Secrets of the Hieroglyphs
14. Заглавие: Genghis Khan / Чингис хан (2005)
       Част (епизод): Genghis Khan
15. Заглавие: Hannibal / Анибал (2006)
       Част (епизод): Hannibal - Part 01
16. Заглавие: Hannibal / Анибал (2006)
       Част (епизод): Hannibal - Part 02
17. Заглавие: History Channel - Clash of the Gods / Сблъсъкът на боговете (2009)
       Част (епизод): Episode 01 - Zeus
18. Заглавие: Lost Ships of the Mediterranean
       Част (епизод): Lost Ships of the Mediterranean
19. Заглавие: Massive nature
       Част (епизод): Episode 01 - The Deep
20. Заглавие: Noah and the Great Flood / Ной и великият потоп
       Част (епизод): Noah and the Great Flood
21. Заглавие: Ocean Origins / Океанът - Зараждането на живота (2001)
       Част (епизод): IMAX: Ocean Origins
22. Заглавие: Oceans / Океани (2009)
       Част (епизод): Oceans
23. Заглавие: Pyramid: Beyond imagination
       Част (епизод): Extras
24. Заглавие: Seasons / Сезоните (1987)
       Част (епизод): IMAX: Seasons
25. Заглавие: The awesome pawsome
       Част (епизод): The awesome pawsome
26. Заглавие: The Hawking Paradox
       Част (епизод): HORIZON: The Hawking Paradox
27. Заглавие: The Iceberg That Sank the Titanic / Айсбергът потопил "Титаник" (2006)
       Част (епизод): BBC - The Iceberg That Sank the Titanic
28. Заглавие: The Secret Treasures of Zeugma / Скритите съкровища за Зевгма (2000)
       Част (епизод): The Secret Treasures of Zeugma