Преведени филми от StrangeLune :

1. Заглавие: Human Planet / Планетата на човека (2011)
       Част (епизод): Episode 04 - Jungles