Преведени филми от TATE :

1. Заглавие: UFO's / НЛО (1987)
       Част (епизод): Episode 01 - Unsolved Mysteries: UFO's - Part 01