Преведени филми от Teron :

1. Заглавие: The Death Star / Звездата на смъртта (2001)
       Част (епизод): HORIZON: The Death Star