Преведени филми от The PathoLoGiCal :

1. Заглавие: Comandante / Команданте (2003)
       Част (епизод): Comandante
2. Заглавие: The Meerkats / Сурикатите (2008)
       Част (епизод): The Meerkats