Преведени филми от Vins :

1. Заглавие: Waiting for Superman / В очакване на Супермен (2010)
       Част (епизод): Waitng for Superman