Преведени филми от Yash :

1. Заглавие: Terry Pratchett: Choosing to Die / Тери Прачет: Да избереш смъртта (2011)
       Част (епизод): Terry Pratchett: Choosing to Die