Преведени филми от Zakibs :

1. Заглавие: Human Body: Pushing the Limits / Човешкото тяло: На границите на възможното (2008)
       Част (епизод): Episode 01 - Strenght
2. Заглавие: Human Body: Pushing the Limits / Човешкото тяло: На границите на възможното (2008)
       Част (епизод): Episode 02 - Sight