Преведени филми от Zaza14 :

1. Заглавие: Australia: Land Beyond Time / Австралия: Земя отвъд времето (2002)
       Част (епизод): IMAX: Australia: Land Beyond Time
2. Заглавие: Bears (2001) / Мечките
       Част (епизод): Bears
3. Заглавие: India - Kingdom of the tiger
       Част (епизод): India - Kingdom of the Tiger
4. Заглавие: James Cameron's Expedition Bismarck
       Част (епизод): James Cameron's Expedition Bismarck - Part 01
5. Заглавие: James Cameron's Expedition Bismarck
       Част (епизод): James Cameron's Expedition Bismarck - Part 02
6. Заглавие: Living rock - An introduction to Earth's geology / Живата скала (2002)
       Част (епизод): Living Rock - An Introduction to Earth's Geology
7. Заглавие: Lost Worlds: Life in the Balance / Изгубени светове: Живот в равновесие (2001)
       Част (епизод): IMAX: Lost Worlds: Life in the Balance
8. Заглавие: Monarchy
       Част (епизод): Episode 04 - Dynasty
9. Заглавие: Monarchy
       Част (епизод): Episode 06 - Death of a Dynasty
10. Заглавие: Monarchy - Season 02 (2005)
       Част (епизод): Episode 01 - The Crown Imperial
11. Заглавие: Monarchy - Season 02 (2005)
       Част (епизод): Episode 02 - Henry VIII: King and Emperor
12. Заглавие: Monarchy - Season 02 (2005)
       Част (епизод): Episode 03 - The Shadow of the King
13. Заглавие: Monarchy - Season 02 (2005)
       Част (епизод): Episode 04 - The Stuart Succession
14. Заглавие: Monarchy - Season 02 (2005)
       Част (епизод): Episode 05 - Oliver Cromwell: The King Killer
15. Заглавие: Monarchy with David Starkey - Season 3 / Монархия с Дейвид Старки - Сезон 3 (2006)
       Част (епизод): Episode 01 - Return of the King
16. Заглавие: The Cathedral of Cologne
       Част (епизод): The Cathedral of Cologne
17. Заглавие: The Leaning Tower of Pisa / Наклонената кула в Пиза (2002)
       Част (епизод): The Leaning Tower of Pisa
18. Заглавие: The Medici - Godfathers of the Renaissance
       Част (епизод): Empires: The Medici - Godfathers of the Renaissance - Part 01
19. Заглавие: The Medici - Godfathers of the Renaissance
       Част (епизод): Empires: The Medici - Godfathers of the Renaissance - Part 02
20. Заглавие: The Medici - Godfathers of the Renaissance
       Част (епизод): Empires: The Medici - Godfathers of the Renaissance - Part 03
21. Заглавие: The Medici - Godfathers of the Renaissance
       Част (епизод): Empires: The Medici - Godfathers of the Renaissance - Part 04
22. Заглавие: The White Planet / Бялата планета
       Част (епизод): The White Planet
23. Заглавие: Understanding: Magnetism / Да разберем: Магнетизмът (2001)
       Част (епизод): Discovery Channel - Understanding: Magnetism
24. Заглавие: Wolves / Вълци (1999)
       Част (епизод): IMAX: Wolves