Преведени филми от amigo_max :

1. Заглавие: 1 Giant Leap - What About Me / Една гигантска стъпка - Ами аз? (2009)
       Част (епизод): 1 Giant Leap - What About Me
2. Заглавие: 911 Mysteries - Demolitions
       Част (епизод): 911 Mysteries - Demolitions
3. Заглавие: Am Anfang war das Licht / В началото беше светлина (2010)
       Част (епизод): Am Anfang war das Licht
4. Заглавие: Asian Corridor In Heaven / Азиатски коридор към рая (2009)
       Част (епизод): Episode 01 - Asian Corridor In Heaven
5. Заглавие: Asian Corridor In Heaven / Азиатски коридор към рая (2009)
       Част (епизод): Episode 02 - Asian Corridor In Heaven
6. Заглавие: Grass / Трева (1999)
       Част (епизод): Grass
7. Заглавие: Into Eternity / Във вечността (2010)
       Част (епизод): Into Eternity
8. Заглавие: Other Worlds / Други светове (2004)
       Част (епизод): Other Worlds
9. Заглавие: Plastic Planet / Пластмасова планета (2009)
       Част (епизод): Plastic Planet
10. Заглавие: Ram Dass - Fierce Grace / Рам Дас - Жестока Милост (2001)
       Част (епизод): Ram Dass - Fierce Grace
11. Заглавие: Spirit of Tibet: The Life and World of Dilgo Khyentse Rinpoche / Духът на Тибет: Животът и светът на Дилго Киенце Ринпоче (1995)
       Част (епизод): Spirit of Tibet: The Life and World of Dilgo Khyentse Rinpoche
12. Заглавие: The Jungle Prescription / Рецепта от джунглата (2011)
       Част (епизод): The Jungle Prescription
13. Заглавие: The Quigley Formula / Формулата на Куигли (2005)
       Част (епизод): The Quigley Formula
14. Заглавие: The Tibetan Book Of The Dead / Тибетската книга на мъртвите (1994)
       Част (епизод): Episode 01 - A Way Of Life
15. Заглавие: The Tibetan Book Of The Dead / Тибетската книга на мъртвите (1994)
       Част (епизод): Episode 02 - The Great Liberation