Преведени филми от angelshell :

1. Заглавие: Secrets of the Mayan Calendar Unveiled / Календарът на маите: Тайната е разкрита – еволюция на съзнанието (2003)
       Част (епизод): Secrets of the Mayan Calendar Unveiled - Part 03