Преведени филми от antonia :

1. Заглавие: Brain Story / Мозъкът (2000)
       Част (епизод): Episode 01 - All in the Mind
2. Заглавие: Brain Story / Мозъкът (2000)
       Част (епизод): Episode 02 - In the Heat of the Moment
3. Заглавие: Empires of India / Индийската империя (2001)
       Част (епизод): Treasure seekers - Empires of India
4. Заглавие: Lost Cities of the Inca / Изчезналите градове на Инките (2001)
       Част (епизод): Treasure Seekers: Lost Cities of the Inca
5. Заглавие: Tibet's Hidden Kingdom
       Част (епизод): Treasure Seekers - Tibet's Hidden Kingdom