Преведени филми от apg :

1. Заглавие: 5th Dimension - Secrets Of The Supernatural
       Част (епизод): Episode 02 - Ghosts
2. Заглавие: 5th Dimension - Secrets Of The Supernatural
       Част (епизод): Episode 03 - Mind over Matter
3. Заглавие: 5th Dimension - Secrets Of The Supernatural
       Част (епизод): Episode 04 - Near Death
4. Заглавие: 5th Dimension - Secrets Of The Supernatural
       Част (епизод): Episode 05 - Reincarnation
5. Заглавие: 5th Dimension - Secrets Of The Supernatural
       Част (епизод): Episode 06 - Telepathy
6. Заглавие: 5th Dimension - Secrets Of The Supernatural / Петото измерение
       Част (епизод): Episode 01 - Exorcism
7. Заглавие: Hacking democracy / Да манипулираш демокрацията (2006
       Част (епизод): Hacking Democracy