Преведени филми от astroart :

1. Заглавие: The Lion's Roar / Ревът на лъва (1985)
       Част (епизод): The Lion's Roar