Преведени филми от bio :

1. Заглавие: Collapse (2009)
       Част (епизод): Collapse
2. Заглавие: Why the Meltdown Should Have Surprised No One / Защо кризата не би трябвало да е изненада за никого (2009)
       Част (епизод): Why the Meltdown Should Have Surprised No One