Преведени филми от biofreak :

1. Заглавие: Hunger und Wut / Глад и гняв (2008)
       Част (епизод): Hunger und Wut