Преведени филми от bobi :

1. Заглавие: Africa's Forgotten Kingdom / Забравеното африканско кралство (2001)
       Част (епизод): Treasure Seekers - Africa's Forgotten Kingdom
2. Заглавие: China's Frozen Desert / Замръзналата пустиня в Китай (2001)
       Част (епизод): Treasure Seekers - China's Frozen Desert
3. Заглавие: Egypt - Secrets of the Pharaons
       Част (епизод): Egypt - Secrets of the Pharaons
4. Заглавие: In Search of the Trojan War
       Част (епизод): Episode 01 - In Search of the Trojan War
5. Заглавие: In Search of the Trojan War
       Част (епизод): Episode 02 - In Search of the Trojan War
6. Заглавие: In Search of the Trojan War
       Част (епизод): Episode 03 - In Search of the Trojan War
7. Заглавие: In Search of the Trojan War
       Част (епизод): Episode 04 - In Search of the Trojan War
8. Заглавие: In Search of the Trojan War
       Част (епизод): Episode 05 - In Search of the Trojan War
9. Заглавие: In Search of the Trojan War
       Част (епизод): Episode 06 - In Search of the Trojan War
10. Заглавие: In The Footsteps of Alexander The Great / По стъпките на Александър Велики (1998)
       Част (епизод): Episode 01 - In the Footsteps of Alexander the Great
11. Заглавие: In The Footsteps of Alexander The Great / По стъпките на Александър Велики (1998)
       Част (епизод): Episode 02 - In the Footsteps of Alexander the Great
12. Заглавие: StarGaze - Hubbles View Of The Universe / Телескопът Хъбъл - Поглед към вселената (1995)
       Част (епизод): StarGaze
13. Заглавие: The Edge of the Orient / Острието на Ориента (2001)
       Част (епизод): Treasure seekers - The Edge of the Orient