Преведени филми от cupakabra :

1. Заглавие: Ancient Aliens - Season 3 / Извънземни в древността - Сезон 3 (2011)
       Част (епизод): Episode 10 - Aliens and Evil Places
2. Заглавие: Ancient Aliens - Season 3 / Извънземни в древността - Сезон 3 (2011)
       Част (епизод): Episode 11 - Aliens and the Founding Fathers
3. Заглавие: Ancient Aliens - Season 3 / Извънземни в древността - Сезон 3 (2011)
       Част (епизод): Episode 14 - Aliens and the Undead