Преведени филми от dartakoff :

1. Заглавие: Animal camera
       Част (епизод): Част I - Surveillance on survival
2. Заглавие: Animal camera
       Част (епизод): Част II - Airborne and desert stakeout
3. Заглавие: Animal camera
       Част (епизод): Част III - Beneath the surface and into the future
4. Заглавие: BBC - Planet Dinosaur / Планетата на динозаврите (2010)
       Част (епизод): Episode 01 - Lost World
5. Заглавие: BBC - Planet Dinosaur / Планетата на динозаврите (2010)
       Част (епизод): Episode 02 - Feathered Dragons
6. Заглавие: BBC - Planet Dinosaur / Планетата на динозаврите (2010)
       Част (епизод): Episode 03 - Last Killers
7. Заглавие: BBC - Planet Dinosaur / Планетата на динозаврите (2010)
       Част (епизод): Episode 04 - Fight for Life
8. Заглавие: BBC - Planet Dinosaur / Планетата на динозаврите (2010)
       Част (епизод): Episode 05 - New Giants
9. Заглавие: BBC - Planet Dinosaur / Планетата на динозаврите (2010)
       Част (епизод): Episode 06 - The Great Survivors
10. Заглавие: BBC Horizon - The Wildest Weather in the Universe / Най-бурното време във вселената (2016)
       Част (епизод): The Wildest Weather in the Universe
11. Заглавие: BBC Natural World - Season 34 (2014)
       Част (епизод): Episode 05 - The Pygmy Hippo: A Very Secret Life
12. Заглавие: BBC Natural World - Season 34 (2014)
       Част (епизод): Episode 06 - The Bat Man of Mexico
13. Заглавие: BBC Natural World - Season 34 (2014)
       Част (епизод): Episode 07 - Penguin Post Office
14. Заглавие: BBC Natural World - Season 34 (2014)
       Част (епизод): Episode 08 - Beavers Behaving Badly
15. Заглавие: BBC Natural World - Season 34 (2014)
       Част (епизод): Episode 09 - A Bear with a Bounty
16. Заглавие: BBC Natural World - Season 34 (2014)
       Част (епизод): Episode 01 - Africa's Giant Killers
17. Заглавие: BBC Natural World - Season 34 (2014)
       Част (епизод): Episode 02 - Honey Badgers: Masters of Mayhem
18. Заглавие: BBC Natural World - Season 34 (2014)
       Част (епизод): Episode 03 - France: The Wild Side
19. Заглавие: BBC Natural World - Season 34 (2014)
       Част (епизод): Episode 04 - Nature's Misfits
20. Заглавие: BBC Natural World - Season 34 (2014)
       Част (епизод): Episode 10 - Attenborough's Fabulous Frogs
21. Заглавие: Cancer - the Forbiden Cures / Ракът: Забранените лекарства (2010)
       Част (епизод): Cancer - the Forbidden Cures
22. Заглавие: Dinosaur Planet
       Част (епизод): Episode 04 - Alpha's Egg
23. Заглавие: Dinosaur Planet
       Част (епизод): Episode 01 - White Tip's Journey
24. Заглавие: Dinosaur Planet
       Част (епизод): Episode 02 - Pod's Travels
25. Заглавие: Dinosaur Planet
       Част (епизод): Episode 03 - Little Das' Hunt
26. Заглавие: DNA
       Част (епизод): Episode 01 - Secret of Life
27. Заглавие: DNA
       Част (епизод): Episode 02 - Playing God
28. Заглавие: DNA
       Част (епизод): Episode 03 - The Human Race
29. Заглавие: DNA
       Част (епизод): Episode 04 - Curing Cancer
30. Заглавие: DNA
       Част (епизод): Episode 05 - Pandoras Box
31. Заглавие: Life on Earth
       Част (епизод): Episode 01 - The Infinite Variety
32. Заглавие: Life on Earth
       Част (епизод): Episode 02 - Building Bodies
33. Заглавие: Life on Earth
       Част (епизод): Episode 03 - The First Forests
34. Заглавие: Life on Earth
       Част (епизод): Episode 04 - The Swarming Hordes
35. Заглавие: Life on Earth
       Част (епизод): Episode 05 - The Conquest of the Waters
36. Заглавие: Life on Earth
       Част (епизод): Episode 06 - The Invasion of the Land
37. Заглавие: Life on Earth
       Част (епизод): Episode 07 - Victors of the Dry Lands
38. Заглавие: Life on Earth
       Част (епизод): Episode 08 - Lords of the Air
39. Заглавие: Life on Earth
       Част (епизод): Episode 09 - The Rise of the Mammals
40. Заглавие: Life on Earth
       Част (епизод): Episode 10 - Theme and Variations
41. Заглавие: Life on Earth
       Част (епизод): Episode 11 - The Hunters and the Hunted
42. Заглавие: Life on Earth
       Част (епизод): Episode 12 - A Life in the Trees
43. Заглавие: Life on Earth
       Част (епизод): Episode 13 - The Compulsive Communicators
44. Заглавие: Life on Earth
       Част (епизод): Making of "Life on Earth"
45. Заглавие: Monsters Inside Me - Season 01 / Чудовищата в мен - Сезон 01 (2009)
       Част (епизод): Episode 01 - Sleeper Cells
46. Заглавие: Nikola Tesla: The Genius Who Lit the World / Никола Тесла: Геният, който озари света (1994)
       Част (епизод): Nikola Tesla: The Genius Who Lit the World
47. Заглавие: Secret Universe: The Hidden Life of the Cell / Нашата тайна вселена: Скритият живот на клетката (2012)
       Част (епизод): Our Secret Universe: The Hidden Life of the Cell
48. Заглавие: The Cell (2010)
       Част (епизод): The Hidden Kingdom
49. Заглавие: The Cell (2010)
       Част (епизод): The Chemistry of Life
50. Заглавие: The Cell (2010)
       Част (епизод): The Spark of Life
51. Заглавие: The Living Planet (1984)
       Част (епизод): Episode 04 - The Living Planet
52. Заглавие: The Living Planet (1984)
       Част (епизод): Episode 05 - The Living Planet
53. Заглавие: The Living Planet (1984)
       Част (епизод): Episode 06 - The Living Planet
54. Заглавие: The Living Planet (1984)
       Част (епизод): Episode 07 - The Living Planet
55. Заглавие: The Living Planet (1984)
       Част (епизод): Episode 08 - The Living Planet
56. Заглавие: The Living Planet (1984)
       Част (епизод): Episode 09 - The Living Planet
57. Заглавие: The Living Planet (1984)
       Част (епизод): Episode 10 - The Living Planet
58. Заглавие: The Living Planet (1984)
       Част (епизод): Episode 11 - The Living Planet
59. Заглавие: The Living Planet (1984)
       Част (епизод): Episode 12 - The Living Planet
60. Заглавие: The shape of life
       Част (епизод): Episode 01 - Origins
61. Заглавие: The shape of life
       Част (епизод): Episode 02 - Life on the Move
62. Заглавие: The shape of life
       Част (епизод): Episode 03 - The First Hunter
63. Заглавие: The shape of life
       Част (епизод): Episode 04 - Explosion of Life
64. Заглавие: The shape of life
       Част (епизод): Episode 05 - The Conquerors
65. Заглавие: The shape of life
       Част (епизод): Episode 06 - Survival Game
66. Заглавие: The shape of life
       Част (епизод): Episode 07 - Ultimate Animal
67. Заглавие: The shape of life
       Част (епизод): Episode 08 - Bones, Brawn and Brains
68. Заглавие: The truth about killer dinosaurs
       Част (епизод): The Truth about Killer Dinosaurs - Part 01
69. Заглавие: The truth about killer dinosaurs
       Част (епизод): The Truth about Killer Dinosaurs - Part 02
70. Заглавие: The Virus Hunters / Ловци на вируси
       Част (епизод): National Geographic - The Virus Hunters
71. Заглавие: Understanding: Bacteria / Да проумеем : Бактериите (1997)
       Част (епизод): Discovery Channel - Understanding: Bacteria
72. Заглавие: Wild down under (Wild Australasia)
       Част (епизод): Episode 01 - Wild Down Under
73. Заглавие: Wild down under (Wild Australasia)
       Част (епизод): Episode 02 - Desert Heart
74. Заглавие: Wild down under (Wild Australasia)
       Част (епизод): Episode 03 - Southern Seas
75. Заглавие: Wild down under (Wild Australasia)
       Част (епизод): Episode 04 - Gum Tree Country
76. Заглавие: Wild down under (Wild Australasia)
       Част (епизод): Episode 05 - Island Arks
77. Заглавие: Wild down under (Wild Australasia)
       Част (епизод): Episode 06 - New Worlds
78. Заглавие: Wild new world
       Част (епизод): Episode 01 - Land of the Mammoth
79. Заглавие: Wild new world
       Част (епизод): Episode 02 - Canyonlands
80. Заглавие: Wild new world
       Част (епизод): Episode 03 - Ice Age Oasis
81. Заглавие: Wild new world
       Част (епизод): Episode 04 - Edge of the Ice
82. Заглавие: Wild new world
       Част (епизод): Episode 05 - American Serengeti
83. Заглавие: Wild new world
       Част (епизод): Episode 06 - Mammoths to Manhattan
84. Заглавие: Wild Russia / Дивата Русия (2009)
       Част (епизод): Episode 01 - Siberia
85. Заглавие: World Without Cancer - The Story of Vitamin B17 / Свят без рак - Историята на витамин В17 (1974)
       Част (епизод): World Without Cancer - The Story of Vitamin B17
86. Заглавие: Вадим Зеланд - Транссърфинг (2009)
       Част (епизод): Част 1
87. Заглавие: Вадим Зеланд - Транссърфинг (2009)
       Част (епизод): Част 2
88. Заглавие: Вадим Зеланд - Транссърфинг (2009)
       Част (епизод): Част 3
89. Заглавие: Вадим Зеланд - Транссърфинг (2009)
       Част (епизод): Част 4
90. Заглавие: Вадим Зеланд - Транссърфинг (2009)
       Част (епизод): Част 5
91. Заглавие: Вадим Зеланд - Транссърфинг (2009)
       Част (епизод): Част 6
92. Заглавие: Загадки нашего Я / Загадките на нашето АЗ (2011)
       Част (епизод): Загадки нашего Я
93. Заглавие: Златен глобус (2008)
       Част (епизод): Епизод 01 - Национални паркове на САЩ
94. Заглавие: Златен глобус (2008)
       Част (епизод): Епизод 03 - Китай - Средното царство
95. Заглавие: Златен глобус (2008)
       Част (епизод): Епизод 06 - Национални паркове на САЩ 2
96. Заглавие: Никола Тесла - Луч Смерти / Смъртоносният лъч
       Част (епизод): Никола Тесла - Луч Смерти
97. Заглавие: Никола Тесла: Человек из будущего / Никола Тесла: Човек от бъдещето (2004)
       Част (епизод): Никола Тесла: Человек из будущего
98. Заглавие: От Адама до атома (2009)
       Част (епизод): Подтвердят ли генетики легенду об Адаме и Еве
99. Заглавие: От Адама до атома (2009)
       Част (епизод): Диагноз - не приговор
100. Заглавие: От Адама до атома (2009)
       Част (епизод): Человек из ребра фантастика или реальность
101. Заглавие: От Адама до атома (2009)
       Част (епизод): Есть ли предел человеческим возможностям
102. Заглавие: От Адама до атома (2009)
       Част (епизод): Как избавить таблетку от `комплекса неполноценности`
103. Заглавие: От Адама до атома (2009)
       Част (епизод): Вирусы-двойные агенты эволюции
104. Заглавие: От Адама до атома (2009)
       Част (епизод): Прионы. Молекулы-оборотни
105. Заглавие: От Адама до атома (2009)
       Част (епизод): Кто автор проекта `человек`
106. Заглавие: Повелитель молний - Никола Тесла / Повелителят на мълниите - Никола Тесла (2010)
       Част (епизод): Повелитель молний - Никола Тесла
107. Заглавие: Секретные истории
       Част (епизод): Код мужчины. Зачатие вне закона
108. Заглавие: Тайные Знаки - Апокалипсис: Переворот Земли / Тайни знаци - Апокалипсис: Преобръщане на Земята (2010)
       Част (епизод): Генная модификация
109. Заглавие: Тайные Знаки - Апокалипсис: Переворот Земли / Тайни знаци - Апокалипсис: Преобръщане на Земята (2010)
       Част (епизод): Глобальное потепление