Преведени филми от daskalov :

1. Заглавие: Cracking the Da Vinci Code / Разгадаването на "Шифърът на Леонардо"(2004)
       Част (епизод): Cracking the Da Vinci Code
2. Заглавие: Da Vinci Code Decoded / Разкодирането на "Шифърът на Леонардо" (2004)
       Част (епизод): Da Vinci Code Decoded
3. Заглавие: Nostradamus: Prophet Of Doom / Нострадамус: Предсказателят на съдбата (1987)
       Част (епизод): Nostradamus: Prophet Of Doom
4. Заглавие: The Real Da Vinci Code / Истинският шифър на Леонардо (2005)
       Част (епизод): The Real Da Vinci Code