Преведени филми от didi_stanchev :

1. Заглавие: Cleopatra's Palace - In Search of a Legend / Дворецът на Клеопатра (1998)
       Част (епизод): Cleopatra's Palace - In Search of a Legend
2. Заглавие: Dolphins - Deep Thinkers ?
       Част (епизод): BBC Dolphins - Deep Thinkers ?
3. Заглавие: Egypt - The Quest for Lost Tombs
       Част (епизод): Egypt - The Quest for Lost Tombs
4. Заглавие: King Tut's Final Secrets / Последните тайни на цар Тут (2004)
       Част (епизод): King Tut's Final Secrets
5. Заглавие: Search for the Great Sharks / В търсене на големите акули (1995)
       Част (епизод): IMAX: Search for the Great Sharks
6. Заглавие: The Secret of Life on Earth / Тайната за живота на Земята (1993)
       Част (епизод): IMAX:The Secret of Life on Earth