Преведени филми от dosh :

1. Заглавие: Bruce Lee - A Warriors Jorney / Брус Лий - Пътят на един воин (2000)
       Част (епизод): Bruce Lee - A Warriors Journey
2. Заглавие: Deadly bugs
       Част (епизод): Deadly bugs
3. Заглавие: Genesis / Генезис
       Част (епизод): Genesis
4. Заглавие: Helike - The Real Atlantis
       Част (епизод): HORIZON: Helike - The Real Atlantis
5. Заглавие: Lost Worlds - Vanished Lives / Изгубени светове (1989)
       Част (епизод): Episode 01 - Magic in the Rocks
6. Заглавие: Lost Worlds - Vanished Lives / Изгубени светове (1989)
       Част (епизод): Episode 02 - Putting Flesh on Bone
7. Заглавие: Lost Worlds - Vanished Lives / Изгубени светове (1989)
       Част (епизод): Episode 03 - Dinosaur
8. Заглавие: Lost Worlds - Vanished Lives / Изгубени светове (1989)
       Част (епизод): Episode 04 - The Rare Glimpses
9. Заглавие: Spidermania
       Част (епизод): Spidermania
10. Заглавие: The Crocodile Hunter: Collision Course / Ловецът на крокодили: Падането на сателита (2002)
       Част (епизод): The Crocodile Hunter: Collision Course
11. Заглавие: The Dinosaur That Fooled the World (2002)
       Част (епизод): HORIZON: The dinosaur that fooled the world
12. Заглавие: The Life of Buddha / Животът на Буда
       Част (епизод): The Life of Buddha
13. Заглавие: The Life of Mammals/ Животът на бозайниците (2002)
       Част (епизод): Episode 09 - Social Climbers
14. Заглавие: The Life of Mammals/ Животът на бозайниците (2002)
       Част (епизод): Episode 10 - Food for Thought
15. Заглавие: The Life of Mammals/ Животът на бозайниците (2002)
       Част (епизод): Extras
16. Заглавие: The Ultimate Guide: Elephants
       Част (епизод): The Ultimate Guide: Elephants